Sjømannskirken bedriver telefonterror

Ja, her skal det omsider nedfelles svart på hvitt og til allmenn beskuelse:

Den Norske Sjømannskirken (notér navnet!) bedriver ren telefonterror. Dette kan jeg bekrefte, og det kan hverken sies å være et for sterkt ordvalg eller en forhastet konklusjon, da de nå i flere måneder har ringt oss opp, i perioder faktisk ukentlig. Ingen andre firma eller organisasjoner driver på slik som Sjømannsmisjonen, etter hva vi erfarer. Jeg vil oppfordre alle til ubetinget å avvise dem, boikotte dem, kategorisk!

Den Norske Sjømannskirken, eller altså Sjømannsmisjonen, nekter konsekvent å forholde seg til hva vi sier, så det er åpenbart at de ikke er oppriktig interessert i å vite om vi vil gi vår støtte til deres sak, slik andre organisasjoner later til å være.

Dette er under enhver kritikk, og jeg angrer bittert på at vi ved en anledning tidligere faktisk støttet dem!

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress