Mange er alene men ikke ensomme

– Stadig flere er ensomme i julen, melder diverse aviser. Også TV-nyhetene hadde nylig innslag om dette, og det var ikke første gang, heller. På en måte er det litt dumt at de stadig går ut med slike meldinger. For med det bidrar de til å skape en ensidig fremstilling av at det å tilbringe en høytid eller merkedag alene, er negativt ladet og forbundet med ensomhet.

La meg skynde meg å si at jeg ikke benekter at mange sikkert opplever slik ensomhet. Selvfølgelig ikke. Det jeg tenker på, er den bieffekt disse gjentagende innslagene i media legger opp til. Jeg tror at de gjør vondt verre ved at de skaper eller maner frem ensomhetsfølelse hos enda flere.

Endel folk tilbringer faktisk jul, nyttår el. likn. alene – uten å oppleve det som noe negativt i utgangspunktet. De trives i eget selskap, sysler med sitt og er ikke avhengige av å ha noen rundt seg. Men vi påvirkes nå en gang av det vi hører og leser, og vi påvirkes av omgivelsene. Og slike nyhetsoppslag har et underliggende budskap til oss alle. De setter en viss norm eller standard for hvordan høytider og merkedager bør tilbringes – nemlig i selskap med andre. Dette mener jeg er uheldig, og jeg hadde gjerne sett at media også kunne innta en annen vinkling på disse tingene enn bare den negative.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress