Presten som vil tre sitt verdisystem ned over hodene våre

I går kveld gikk debatt-programmet Tabloid på lufta igjen. En av sakene som ble debattert, gjaldt et begravelsesbyrå som tilbyr sine tjenester via internett. I forbindelse med dødsfall er det faktisk endel pårørende som foretrekker å bestille slike produkter og tjenester via PC-skjermen. Det er tidsbesparende: Mange føler det som en lettelse å slippe å dra hit og dit for å ordne med praktiske ting i en slik situasjon eller fase. Nettsiden til begravelsesbyrået gir dessuten god oversikt over mulighetene, og en kvinne som hadde benyttet tjenesten, sa at hun opplevde det som en stor fordel å kunne sammenligne alternativene og bestemme seg i ro og mak hjemme – i hennes eget tempo.

Presten Einar Gelius deltok i debatten. Han mener at denne utviklingen går i en gal retning; Pårørende burde i størst mulig grad selv ta del i det praktiske i forbindelse med begravelser. Dette begrunner han med å synse om at folk i dag har et for distansert og unaturlig forhold til døden – en tendens han mener bare forsterkes ved at man i slike anledninger sitter foran en PC-skjerm og forholder seg til begravelsesbyrået på internett.

Einar Gelius har tydeligvis ikke mye til overs for at slike begravelsesbyråer følger med i tiden. Han tillot seg nemlig å påstå at deres motiv for å operere online er å tjene penger. Har han bedrevet sjelegranskning på disse innehaverne og funnet at det er uedle hensikter som gjør at de tilpasser seg utviklingen? Det har han neppe. Hva om dette er livsoppgaven deres, og ønsket om å bistå pårørende på en alternativ måte er den grunnleggende motivasjonen? Som prest vet Gelius formodentlig selv hva det vil si å føle seg kallet til et arbeid eller en oppgave? Og han holder seg jo ikke strengt til prekestolen i Vålerengen Kirke, han heller, men stiller opp på TV i beste sendetid for å "selge" sitt verdisystem til oss.

Også jeg har en synsing å komme med: Jeg synes det var vanskelig å ikke oppfatte Einar Gelius som arrogant. Jovisst er døden en naturlig og selvfølgelig del av livet, der er jeg helt enig med ham. Men sannelig min hatt; i dagens informasjonssamfunn er data og internett for manges vedkommende også blitt en selvfølgelig del av livet, jammen – forøvrig på lik linje med TV.

Dessuten – som en TV-seer uttrykte det i en tekstmelding, som rullet over skjermen i løpet av programmet: "Alle har sin måte å takle sorgen på." Dette er uten tvil helt sant, og jeg mener det er på sin plass å respektere hver enkelts individuelle behov i en slik fase. Begravelsesbyråene tilbyr uansett ikke sjelesorg, men de eksisterer i det minste også i fysisk forstand, for dem som foretrekker å møte et menneske ansikt til ansikt.

Hvem kan påta seg å definere en grense for hvilke løsninger du og jeg bør kunne velge i en slik situasjon? En prest?

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress