Oppskrift på ny samlivs- og adopsjonslovgivning

Slik får man en vinn-vinn-situasjon ved lovgivningen om formaliserte samliv mellom to mennesker, og om adopsjon:

  1. Ekteskapsloven og partnerskapsloven erstattes med 1 ny felleslov, som gjelder både ektefeller og registrerte partnere. Loven kan for eksempel hete Lov om formelt innstiftet samliv.
  2. Formalisert, tokjønnet samliv defineres fremdeles som ekteskap.
  3. Formalisert, likekjønnet samliv defineres fremdeles som registrert partnerskap.
  4. Adopsjonsloven endres slik at også registrerte partnere gis adgang til å søke om adopsjon.

Så enkelt kan det gjøres, og alle blir fornøyde.

Relaterte poster:

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress