Si meg, kan ikke justisministeren elementær juss?!

I saken om kjønnslemlestelse foreslår en jordmor at Norge følger Søndre Nordstrand helsestasjon sitt eksempel, og innfører en ordning med skriftlige kontrakter for de aktuelle innvandrerforeldrene. Som jeg nevnte i forrige post, anmoder denne helsestasjonen foreldre som skal reise på ferie til opprinnelseslandet, om å skrive under på en erklæring om at de ikke skal medvirke til kjønnslemlestelse.

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem, justisminister Knut Storberget og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil vurdere forslaget seriøst, melder Trønderavisa. Der fremgår det samtidig at:

En av tingene som vil bli vurdert er om man med loven i hånd kan tvinge foreldre til å skrive under på en slik erklæring.

Dette ga meg fullstendig bakoversveis. Er det mulig?! En intensjonserklæring – et dispositivt utsagn – en viljeserklæring… (kall det hva du vil) – som er skrevet under tvang, er  IKKE GYLDIG. Sånn er det bare. Dette er ikke mer enn elementær juss, Storberget.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress