Tid for å vise kropp

Som i fjor på denne tiden, har jeg i anledning CSS Naked Day deaktivert alle CSS-stiler i dag, 9. april.

Flere som har gjort det samme:

bza.no
auduns.no
Mikael Brevik
Ronny Andrés absolutisme
BluMonkey
Indregard
tanketom.net
Mats André Kristiansen

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress