Er bare reklameskilter trafikkfarlige?

Reklameplakater langs veien er trafikkfarlige, sies det. De tar bilførernes oppmerksomhet vekk fra bilkjøringen. Derfor har man nedlagt forbud mot slike.

Dette skiltet, derimot, er tydeligvis fullt tillatt:

Infoskilt ved Madlaveien
Altså regnes det ikke som trafikkfarlig. Er det kanskje ikke meningen at man skal lese informasjonen på det neongule skiltet når man kjører forbi? Er det ikke derfor det står der? Selvsagt er det det. Og hvor mange sekunder tar det å lese denne teksten?

Infoskilt v/Madlaveien
For mange sekunder til å være forsvarlig, skulle jeg mene. Man kan som kjent ikke konsentrere seg fullt ut om både bilkjøringen og lesingen av skiltet samtidig. Altså er skiltet minst like distraherende som en reklamebanner.

Legg merke til at informasjonen på skiltet ikke engang er viktig å få med seg under kjøringen. Overhodet ikke. Skiltet opplyser bare om hva bompengene skal brukes til samt når prosjektet skal være ferdig.

Til alt overmål: Når du passerer dette skiltet på Madlaveien i Stavanger, er det bare 150-200 meter (!) frem til et av de aller mest ulykkesbelastede veikryss/rundkjøringer i hele regionen (Madlakrossen)!

Forstå det den som kan.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress