The Secret var slett ingen hemmelighet

Boka "The Secret"

Boka The Secret av Rhonda Byrne ble utgitt i 2006. I denne boka blir en av livets lover – den såkalte Law of Attraction – fremstilt som en hemmelighet.

Ja, en godt bevart hemmelighet, ifølge Byrne – vel å merke inntil boka hennes avslørte den for verden!

Pøh!

Jeg kan herved bevise at det er tull.

(The Law of Attraction sier m. a. at tanker er ting; at det du fokuserer på, det får du mer av; og at du skaper din egen virkelighet ved hjelp av tankene dine.)

 

Ned fra min egen bokhylle har jeg hentet denne boka, skrevet av en amerikansk forfatter ved navn Barbara Berger:

Boka "De 10 mentale lovene"
Originalens tittel lyder: Mental Technology – Software For Your Hardware.

På norsk heter den «De 10 mentale lovene – på veien til kraft».

Utgivelsesår: 2000, altså 6 år før The Secret ble utgitt.

Her er en fotokopi av starten på kapittelet om den tredje mentale loven – Loven om fokusering:

side 41

Det du fokuserer på, det vokser, altså. Her er litt mer fra samme kapittel:

side 43

Valget er ditt. Ditt fokus er med å bestemme hvordan det går med den vonde skulderen, står det. Noen som ser parallellen til The Secret ennå?

Hva om jeg tar med et par fotokopier også av kapittelet om den tiende mentale loven – Loven om manifestasjon:

side 95

side 96

Tanker er ting, står det. Og: Hvis tankene er harmoniske og gode, vil også resultatet bli harmonisk og godt.

Den godeste Rhonda Byrne hadde nok lest Barbara Bergers bok, hun, tenker jeg, og tok deretter en spansk en…

signatur

Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress