En klar ærekrenkelse, spør du meg

Styret i Nei til EU nekter Vidar Kleppe å bli medlem i organisasjonen fordi de anser ham for å være en rasist. Styreleder Heming Olaussen stod frem og bekreftet dette på TV2-nyhetene i går kveld.

Reporteren som intervjuet lederen, gjorde – som seg hør og bør når noen vifter med et såpass alvorlig personstempel; han spurte Olaussen hva styret baserer det på at Vidar Kleppe er rasistisk. Hvilke(n) hendelse(r) eller uttalelse(r) av Kleppe er det de mener tilsier dette?

Et både berettiget og betimelig spørsmål å stille enhver som har gått ut og kalt en navngitt person rasist i det offentlige rom, skulle jeg mene.

Ingenting tydet imidlertid på at Heming Olaussen følte seg kallet til å gi noen eksempler.
– Nei, det har jeg ikke lyst til å gå nærmere inn på, svarte han.

At det var ..? Han står frem og karakteriserer en navngitt person som rasist, men «har ikke lyst til» å gjøre rede for grunnen til det? Det er det feigeste og mest unnvikende svaret jeg har hørt. Snakk om å fraskrive seg ansvaret for egne uttalelser!

Som om ikke ansvarsfraskrivelsen allerede var et faktum, prøvde Olaussen jammen å vri seg unna enda en gang, idet han la til:

– Vi tror det norske folk oppfatter Vidar Kleppe som rasist.

Og dette skal liksom være lederen i organisasjonen? Som ikke tør å stå for det han (og styret) mener engang? Usj, feige ledere er noe av det verste jeg vet. Nok om det.

Det nærmeste Olaussen kom å svare for seg, var noe vagt som:

– Summen av hans aktivitet, blant annet hjemmesiden til Demokratene, tilsier at han står for rasistiske holdninger, sier Olaussen.

Da er det interessant å merke seg at Demokratenes nestleder, Arvid Blommedal – Vidar Kleppes nærmeste medarbeider – faktisk ble ønsket velkommen som medlem i Nei til EU så sent som for en uke siden. Dette ifølge Demokratenes nettside, hvor det også fremgår at Blommedal deler de samme standpunktene som Vidar Kleppe.

Dette fremstøtet fra Nei til EU kvalifiserer etter mitt skjønn til å være ærekrenkende overfor Vidar Kleppe. Hadde han enda vært en selverklært rasist, så hadde jo saken stilt seg annerledes. Men det er han slett ikke.

Hadde det vært meg, ville jeg ha forlangt en nærmere redegjørelse fra styret i Nei til EU om hva de baserte sin rasist-beskyldning på. Det er det minste de burde tilby når de velger å gå til et slikt skritt.

signatur

Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress