Barnevernsovergrep uten rettslige konsekvenser

av Arild Erland (bidragsyter)

I dag står det en artikkel i Dagbladet om 3 barn som er kidnappet av barnevernet i Sør-Odal. Hvordan dette er mulig er en ting, en annen ting er hvordan dette kan skje uten at det får følger for de som kidnapper disse barna.

Det forelå i nevnte sak et vedtak fra Eidsivating Lagmannsrett om at barna skulle bo hjemme. På tross av dette troppet barnevernet uanmeldt opp på skolen, hentet de tre barna og tok dem med seg. Har vi en rettstilstand hvor offentlige etater ikke trenger å forholde seg til rettslig fattede vedtak?

I § 216 i straffeloven 20de Kapitel står følgende:

Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.

Lovteksten sier ingenting om at barnevernet er unntatt fra denne straffebestemmelsen. Det er da også rimelig, siden enhver kidnapping/adskillelse med makt vil være en traumatisk opplevelse for de barn som opplever det. Imidlertid har jeg aldri hørt om noe tilfelle der de ansvarlige for slike barnevernsovergrep er blitt straffet.

Er det til barns beste å bli fjernet fra foreldrene når barna ikke vil, og retten har sagt at barnevernet ikke kan fjerne barna fra foreldrene? Hvordan vil barna reagere på dette? Skal en forvente at barna har forståelse for barnevernets handlinger og ser stort på det? Eller skal de få lov til å føle redsel og frustrasjon over et ”vesen” som kun ser ut til å leve ut sin egen forståelse av samfunn, lov og rett?

Om det er slik at rettslig fattede vedtak ikke skal gjelde for offentlige etater, kunne det vært greit for oss alle om dette ble skikkelig belyst. For da kan i teorien alle etter å ha vunnet en sak mot det offentlige, risikere at et rettslig vedtak allikevel blir sabotert av det offentlige, og vi må gå til en høyere rettsinstans for å få stoppet det offentlige overgrepet. Det er hele tiden enkeltpersoner mot et stort offentlig ”vesen”, som ser ut til å ha penger og tid til å overkjøre våre rettigheter. De bruker våre skattepenger på dette misbruket, og på det som jeg antar er et lovbrudd.

Barnevernet er en etat som klager på manglende menneskelige ressurser i tillegg til at det ikke er nok penger. Det er kanskje ikke så rart hvis penger og tid brukes på denne typen marginale saker. Her er det barn som sterkt har bedt om å få bo hjemme, i tillegg til at lagmannsretten har gitt dem medhold. Allikevel brukes det tid og penger på slike saker. Og dette er slett ikke et engangstilfelle. Om en bare vil grave i møkka, er det nok å hente opp. Her har igjen prestisjen overtatt for det som skulle vært barnevernets siktemål, barnas beste. Om en ønsker å øke budsjetter for barnevern, burde slike saker som dette være noe barnevernet holdt seg borte fra. Her belastes samfunnet med kostnader for ekstraomganger i et allerede overarbeidet rettsapparat, for saker som barnevernet burde holde seg vekke fra.

Det ser ikke ut til at rettsapparatet reagerer på at deres vedtak blir sabotert og at barnevernet ser helt bort fra den avgjørelsen som er tatt. Er det mulig også for meg å se vekk fra rettslig fattede vedtak uten at det får konsekvenser?

Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
 • Det handler om at kommune og barnevern vil heller ha rett enn å være lykkelige.

 • Ina

  Viva, det er vel tvert imot siden de risikerer straffeforfølgelse for det de gjør. Uten at jeg vet nok om saken tenker jeg at menneskene i barnevernet ikke tar sjansen på å la barna være der mer.

 • Anne

  ikke særlig sjokkert, har vært borti tjenesten og de gjør stort sett som de vil,
  det finnes ingen instanser som sjekker hva de holder på med , en kan klage til fylkesmannen i ettertid, men ord står ofte mot ord, og sjansen for å få få medhold er liten hvis du er foreldrer/omsorgsperson.
  en nesten håpløs kamp.
  barnevernstjenesten har null tillit hos meg, jeg trodde det skulle være barns vern, men slik er det ikke,
  hårreisende at det ikke finnes mer kontroller av hva de driver med.

 • blobb

  Det har vært mange drittsaker i kommunen min, og det er de samme barnevernsansatte som går igjen på alle klagesakene. Ofte har barnevernet tabbet seg så loddrett ut at de tverrvender når advokater påpeker fakta. De ønsker for alt i verden ikke å få rettssaker mot seg,- passer vel statistikken dårlig. De udugelige ansatte (tror de feiler noe ang personlighetsforstyrrelser, jeg. De bryr seg ikke det døyt om barn og ungdom, for de mangler evne til dypere empati. Barna er kun saksnumre), og ødelegger for dem som faktisk gjør en god jobb i barnevernet. Barnevernet er også lite hjelpsomme ang å tilrettelegge og se familie under ett og hjelpe der, de er ofte overivrige etter å fjerne barn fra foreldre – jeg mistenker dem for å få mer penger og beholde stillinger når de kan vise til stort behov for fosterhjem.

 • MrGadget

  Barnevernet har jo en laaaaang tradisjon i å være overgripere. Helt uten konsekvenser for dem som tar beslutningene, utrolig!!
  At en inst som dette får lov til å eksistere er ikke mindre enn en tragedie i seg selv. Ansvarlige burde ha mistet jobben, blitt idømt noen måneder i et av våre utmerkede fengsel, og berørte foreldre og barn burde få noen 10 tals millioner i kompensasjon.

  Barnevernet, en SKAMM for Norge

 • Mina

  Husk Christoffer, sier jeg bare. Barnevernet griper som regel inn altfor seint. Det skremmende er at de fleste foreldre som gjør en dårlig jobb med ungene sine ikke vil innse det selv. Hvis du vil ditt barns beste, så innrømmer du når du ikke klarer å være en god nok forelder. «Det kjæreste du har», jo pytt!

 • Barnevernsansatte risikerer ingenting om de utfører slikt, de har ikke en offentlig godkjenning og kan dermed ikke risikere å miste denne og om det er «fare for jobben» overflyttes de til nabokommunen i tilsvarende stilling så kan kommunen de overflyttes fra si at de har sagt opp. Straffesak slipper de også så dermed kan de gjøre akkurat dt de vil. Om en bv-ansatt blir anmeldt blir dette henlagt uten etterforskning. Forøvrig kan man se her vilken utdannelse de har: HALVFABRIKATA:

  http://www.forskning.no/Artikler/2006/september/1157356413.46

  Les mere på :

  http://www.hra-n.no

  Det er skremmende forhold i denne etaten og denne saken er kun en av mange.

 • Arild

  Viva, jeg er ikke sikker på at barnevernet/kommunen tenker så mye på lykke. Er tilbøyelig til å tro at det mer er et behov for å ha makt og en manglende evne til å innse sine egne feil.

  Ina, din kommentar forsto jeg ikke helt: «Viva, det er vel tvert imot siden de risikerer straffeforfølgelse for det de gjør.» Barnevernet går på tvers av lovlig fattede vedtak mange ganger uten at noe skjer. Det har vel aldri skjedd noe. Under dekke av å tenke på barnets beste, kan de tillate seg det meste.

  Anne, blobb og MrGadget, det ver vel slik mange av oss ser det.

  Mina, at barnevernet ikke gjør jobben sin når det er helt påkrevd, er ingen unnskyldning for å kidnappe barn som er tilkjent retten til å være med sin familie, når lagmannsretten har vurdert at dette er det beste for barna. Husk at lagmannsretten vurderer en del slike saker og har en viss kunnskap og erfaring med slike saker.

  Men om du synes at vi ikke skal ha en rettsstat, men at etater i forvaltningen bare kan overse lovlig fattede vedtak, og leve sitt eget liv, må jeg si du virker litt uansvarlig.

  Siri Sidserk, du setter fingeren på noe vesentlig her.

 • Når barnevernsansatte begår kriminelle handlinger så er det soleklart at de skal tiltales og straffes.

  Dersom barnevernet ikke straffes for å ha kidnappet barna så kan man begynne å lure på om det er noen hensikt i å ha en såkalt rettsstat.

  Når det gjelder barnevernet så kan absolutt ingen feste tillitt til denne etaten og folkene som jobber i den.

  Barnevernet driver med systematiske og taktiske overgrep mot foreldre og barn og det som gjør det enda mer absurd er at politiet, juristene og dommer virker å være «i lomma» på barnevernet.

  Det er overhodet ingen tvil om at disse yrkesgruppene livnærer seg på hverandre sin råttenskap mot foreldre og barn, hvor ellers skal de heve sine lønninger dersom overgrepene mot foreldre og barn ble stanset?

 • nils mikkel helmen

  ja det er ikke lett å forstå det. av egen erfaring så nytter det heller ikke å bruke pgf 120 a,b og c i straffeloven.selv om det er aldri så mange bevis som fremgår av dokumentene. da ville staten ha måttet bygge ut fengselskapasiteten mange ganger for å holde tritt med soningskøen. statsadvokatene er bare så godt trenet i å sile ut slike saker. systembeskyttet som de er så kan de faktisk herje som de vil egentlig. men de må kvalitetssikre det de gjør for å kunne nå fram i en rett, hvis ikke dommeren og alle involverte horer med hverandre hele tiden.

 • nmh62

  ok.overført ifra slik det er i amerika så er det et stykke dit at barn dør direkte under kidnappinger fra foreldrene her i norge, men likevel ille her i norge. alt ligger tilrette for masseutrenskning i barnevernsetaten på samme måte som amerikanerne rensker ut taliban i afghanistan … [Innhold fjernet av bloggadmin.]

 • nmh 62

  ja alt ligger til rette for grusomme skolemassakrer og det som verre er.så forjævlig mange skrekkhistorier å høre og lese om at det er helt forjævlig. jeg mener at vi foreldre er altfor snille og har en klokketro på at ting skal fungere, ja til «barnas beste». det ser ut til at de foreldre som steller istand mye bråk og har litt økonomi til å stå litt imot klarer seg best. […] så budskapet mitt er gjør hva som helst,bare ikke spring på sossen og legen og for f, ikke fortell dem noe som helst. […] den neste kan bli deg.og dine nærmeste. så til den neste som snudde ryggen til og begikk den unnlatelsessynden, så det samme skjer der også. det er årsaken til at vi opplever så omfattende overgrep mot barna våre. stå opp og samle dere godtfolk og slå ring rundt de som angripes av bv,barnefjernet. […] og en ting til, de som har stemt på ap ved valgene til stortinget, har bidratt til at denne overgrepsrekken overhodet kan bestå. jeg har gjort mitt og vel så det.takk for denne gang.

  [NB: Deler av teksten er fjernet av bloggadmin.]

 • nmh62

  her er jeg igjen. er det noen som husker ulrike meinhof og andreas baader,såkalte baader meinhofgjengen, som ble fremstilt som de verste terrorister i tysk historie. de så at det utviklet seg en kultur som gikk på å ta unger ifra folk og sette dem i leirer som besto i å sette barn i arbeid for den tyske stat. ulrike var en rik dame godt gift og hadde store ressurser til sin rådighet. da hun så at bestevenninnens barn ble tatt og snakket med sin mann om dette oppdaget hun at han var med på å opprettholde dette system. hun forlot da straks sin mann og gikk til andreas som da var en kjent leder for en gruppe som motarbeidet sånt. de to gikk da etterhvert til aksjoner som drepte mange titalls konspiratører som hadde stått bak barnefjerning i deres tilfeller. i tysk media ble de to fremstilt for å være terrorister og drepte for moro skyld.og de to klarte å skjule seg i lengre tid og gjennomførte flere aksjoner mot flere såkalte bv kontorer. en storstilt politiaksjon ble satt igang og de lekte katt og mus inntil de ble tatt i slutten av syttitallet og fengslet. de proklamerte at dersom slike overgrep mot barn og foreldre ikke tok slutt så ville de holde på inntil det tok slutt og omså dø for saken.

  siden norske «myndigheter har lagt lokk på slik info og instruerer journalister til å holde kjeft inkludert nrk og alle norske aviser» så de får holde på her i norge. det er så alvorlig at norske myndigheter gjør slikt med vitende og vilje at de burde vært satt under etterforsking på et nivå som omhandler såkalt rico trials,dvs organisert kriminalitet mot rikets sikkerhet.gjennomføre dødsstraff i særlig grove tilfeller
  tross landets lover som de likevel ikke respekterer.
  vi behøver et norsk «fbi og cia» som har som eneste oppgave å ivareta norske folkets interesser. trengs da ikke så mange pågripelser før de tullingene i bv begynner å spise salt og pepper og beskylde hverandre for hvorfor gjorde du det og slagsmåla inne på sossekontora utvikler seg til gateslagsmål på gata utenfor regjeringskvartalet og det som verre er. og dokumentdungene brenner for fullt og makuleringsmaskina går fast i et tempo som ingen har sett før.

  dagens regjering ser seg jo tjent med å ikke innføre noen form for norsk»fbi og cia «punktum basta bom.

 • nmh62

  det har hendt at bv har måttet be om unskyldning for de har utsatt personer for barnefjerning. i min sak etter 5 gangen i rettsystemet hvor jeg vant til slutt og bv fikk på pukkelen så det sang etter og fikk beskjed om å gå hjem og lære seg leksa. og sakkyndig gitte wiel dalan måtte innrømme at de tok feil.og ta meg i hånda og be pent om unnskyldning for at hun beskrev meg som en ravende galning som truet folk med våpen under nesa hele tiden og folk måtte politibeskyttes fra meg.og det midt i bygda.tross det så fikk jeg samvær med min datter to timer annenhver uke. og med tiden få omsorgen tilbake. det som skjer videre er jo betegnende for deres arbeid. de trenerer så det hyler etter og ved disse samværan jeg hadde med min datter så var det politi nesten utenfor døra og de var der da jeg dro hjem igjen. ingen brev fra bv noen gang og total stillhet. det skal nu sies at etter siste rettsaken så var jeg så totalt utkjørt og på felgen etter å ha brukt mine siste krefter på den og utsatt for apartheidsystem at man måtte ha stimulipreparater for å kunne holde seg oppreist. det man fikk høre av kommuneadvokat ulf hansen fra tromsø var så til de grader opprørende og så feil at man hadde problem med å holde seg i ro. vi plukka det ifra hverandre og satte det isammen igjen så hadde de ikke mulighet til å forklare hvorfor de sa det oog hvordan de hadde kvalitetssikra det de hevdet.og ingen kunne derimot bekrefte noe av det heller av vitner. jeg vant. men min datter fikk jeg ikke se mere og i dag så har vi omsider fått dratt ut av bv om å få litt kontakt med henne igjen. nu er hun moderat psykisk utviklingshemmet og årsaken er at hun fikk traumer under overtakelsen av omsorgen.atskilt fra foreldrene er ingen spøk. og om jeg prøvde å fortelle dem hvorfor så ringte de bare politiet med en gang. takke meg til for en behandling. de trengte ikke å høre på meg. jeg ble tvunget til å gi opp mitt barn. istedet kom det i avisa at de hadde store problemer med å få henne til å ta til seg mat. de hevdet derimot at de hadde berget livet hennes og at omsorgsovertakelse var nødvendig. follometoden de luxe. de holdt på å ta livet hennes. mener jeg. ikke rart hun ble psykisk skadet og i dag bor hun med fosterforeldre i […] og heter [Navn og stedsnavn fjernet av bloggadmin.].

 • Til orientering:
  Det er nylig kommet flere innspill på rad her – delvis med så upassende innhold at jeg har flyttet kommentarene til admin-siden inntil videre.

 • nils mikkel

  du laila, du får redigere og moderere mine artikler. ta vekk det som du finner upassende og litt for radikale»løsningsmodeller». va ikke helt klar over at det var sensur på det her da skulle jeg ha moderert meg litt mere. jises?

 • nils mikkel,

  OK.

 • nils mikkel

  ja greit det laila helt pk. flere historier på lager. når man studerer håndboka for sakkyndige psykologer og så ser på hva de faktisk gjør så er der bevist at de er virkelig korrupte de som er det.skal nevnes i denne sammenheng at der er noen som er hederlige også. de bryter alt som er av etiske og moralske regler og den er skrevet av en sakkyndig psykolog med lang erfaring i faget. kan trekke fram gjengmentaliteten som oppstår når de finner ut at de skal angripe en familie, gjerne med flere barn. da hever de seg over alt som heter etikk og moral og gyver løs og oppildner hverandre til å begå overgrep for så å få en fjær i hatten og kanskje en klapp på skuldra. for så å dekke over og skjule og pulverisere alt ansvar de måtte ha. se systembeskyttet. får med seg politi til og med. det samme skjer der også. til dem fortelles ikke den samme historien heller, den tilpasses situasjonen.. videre så kan det trekkes fram at det skrevne ord blir til sannhet når det spres rundt og man kjenner seg ikke igjen i det hele tatt når den kommer for dine ører. det samme med løgner og oppdikting. kan nevne her at en familie som har fosterbarn ifra før vil gjerne ha mer av de pengene og kan si og gjøre de helt utroligste ting som å levere falske anmeldelser i fleng og sverter personer med de grusomste historier og du får polti mange ganga i full utrykning til ditt bosted,det hendte fem ganger i mitt tilfelle. det kom for øre til bv. bare tull selvsagt, men de skrev det ned og det ble til den reneste sannhet som de da begynte å bruke for det det var verdt i alle sammenhenger, jeg ble til en ravende gal psykopatisk øksemorder som truet folk med gevær hele tiden midt i bygda…..hadde det vært sant så hadde man sittet på ullevål statsfengsel med sikring døgnet rundt. jeg er idag en forretningsmann og ingen tror lengre et døyt på det våset der, og folk kommer til meg og sier det var sant det som jeg fortalte, det har de selv sett med egne øyne. et skrekkeksempel til skrekk og advarsel til alle. ska her nevnes at denne sos,leder ble avsatt en tid etter til en skrankejobb og lønna er det sos,kontoret som gir av våre skattepenger. har mye mer på lager,jeg holdt stand i to år mot denne gjengen. vent å se.

 • nils mikkel

  lider ikke av skrivesperre nei. ska her fortelle om da politiet skulle ha meg ifengsel som et ledd i få overtatt omsorgen for min datter. de inviterte da mor til min datter dit til stasjonen for å levere anmeldelse for vold mot henne,jeg hadde snakket hardt til til henne om å ikke drive å springe til alle slags kontorer for å spre dritt om meg. det ble til at jeg hadde stukket en stor kniv i ryggen på henne og hun skulle angivelig ha blitt sendt med ambulanse til sykehus med kniven stående rett opp. bare tull selvsagt. men det ble altså en rettssak utav dette. i tillegg så hadde de greid å skrape sammen hele 8 saker til som var under etterforskning. det ene fulgte det andre. rettssaken varte i tre dager. de hadde ikke peiling på hva de holdt på med. for det første klarte de å få diesel til å bli til brennevin, regelrett smuglersprit bl,a. tilsnakk til å bli til grov vold. være på jobb til å bli enorm utferdstrang. ikke å svare på tlf til å bli seksuelle eskapader. tur til tromsø til å være narkokurer mv, mm. de sto der og snakket sammen og jeg så at var alvorlige i ansiktet,de hadde problem med å få noe på meg i det hele tatt. så de kom fram til en såkalt promille dom uten å ha kjørt i fylla. de tok den, at man måtte sone for å ha vært en luring og dømte meg til 21 dgr i fengsel. her skal det sies at i ettertid over ti år etter så kom det fram at dommere fra den tiden sa at dømminga da var på middelaldernivå og de selv tar opp gamle saker og omgjør dem til frifinnelse. greit å måtte sone litt men det som skjer i kjølvannet er verre. men det kommer om litt.

 • Arild

  Hei Nils Mikkel,

  Jeg forstår at du har hatt en tung periode, med masse ubehageligheter. Det du her tar opp burde du lage en egen blogg om.

  Det jeg tok opp i denne posten var primært kidnapping av barn, og myndighetenes manglende respons. Og det er det som skal diskuteres i denne tråden. Derfor har det ikke noen hensikt å skrive mer i denne tråden med mindre det angår denne saken.

 • Pingback: Midt i siktet sitter NAV | lailand.net()

 • Jundu

  «Barnevernet er en etat som klager på manglende menneskelige ressurser» skriver du. Det går vel ikke an å si det bedre. Mange av de som jobber i denne etaten har nok liten evne til å tenke menneskelig. Alle barna og familiene som disse såkalte menneskene har ødelagt, med henvisning til noen paragrafer og «barnas beste» som de kaller det. De har påført opprettelig skade hos 4, 6, 8 eller 10-åringer som må se sin familie gå til grunne og forsvinne. Med ni til fire jobb og tilfreds med sin makt lever barnevernet videre som om ingen ting har skjedd. De er Stalin og Hitler sine nyttige idioter. Hvis de hadde levd for 70 år siden. Riset bak speilet som alle foreldre skal frykte. Josef Kafkas «Der Prozess». Lysbakken har nok som politiker lest historien. Slangen i paradiset (han med to tunger. Kontroll med allmuen. Kan nok være nyttig å så litt frykt for det ukjente)?
  Jeg skriver dette innlegget på grunn av denne historien: http://www.abcnyheter.no/node/131644
  For all del, barnevernet har sin funksjon og jeg tviler ikke på at de har reddet mange barn fra et vanskelig og ødeleggende familieforhold. Men kan de dokumetere at de gjør samfunnet bedre? Eller er litt av hensikten å spre frykt for autoritetene?
  Trenger vi virkelig et NAV som skal behandle deg som en dritt hvis du må ha hjelp, og et inkompetent barnevern som ødelegger like mange som de redder? Trenger vi helseinstutisjoner som fratar deg menneskeverdet, gir deg et nr. og reduserer deg til et objekt?
  Eller er disse etatene bare instrumenter i en statlig maktstruktur på siden av rettsaparatet?
  Til slutt et par ord om konsekvenser: I mitt yrke handler det om å holde døde ting gående (teknisk yrke). Går det galt blir jeg stilt til ansvar. Går det ut over mennesker finnes det et lovverk som kan dømme meg.

 • Pingback: Barnevernet ignorerer overordnede myndigheter | lailand.net()

 • Tanja

  Har selv fått ødelagt livet av barnevernet.
  Mine barn også .Statlig overgrep og voldtekt er ikke overgrep i følge politiet.Ikke rart at folk klikker og tyr til metoder som breivik ..

 • Tanja

  Har vert syk i mange år og barnefaren er død.
  Vi får ikke gå ut i media-får beskjed at det ikke er sak for dem.Prøvd de fleste.Advokatene er tafatte og inkompetente og har hatt flere udugelige leger.En av legene mistet bevilgningen for å selge til narkomane… får opplyst av forrige advokat at hun tjener mer på og tape sak,Barnevernet lyger under ed og skriver falske rapporter,politiet henlegger saken allerede etter den er motatt…
  Innhabile saksbehandlere,bryting av taushetsplikt,tyveri av barnetrygd på 1 år som saksbehandler har rotet vekk,vi fikk beskjed om å ikke si noe om dette i retten.tok fra meg huset og ingen hjelp å få.Er nå husløs og får ikke hjelp på sosialen,har klagd til fylkeshelsesjefen og får ikke medhold da legen min som jeg har anmeldt er kompis m fylkeshelsesjefen-De spiller golf sammen og nav …ja,,,Jeg har fått nok av makta i norge,Staten er kun ute etter å knekke folk-og når det skjer tragiske ulykker som kunne unngått så kikker de i veggen og snakker og pjatter,3 av mine saksbehandlere går og inn og ut av psyk,så hvem søren kan hjelpe meg i dette helvete…

 • nils mikkel helmen

  til tanja.

  ja det er kjente toner fra offentligheten det her. det fins ikke en advokat som ikke horer slik her i landet. fylkesnemda får fjær i hatten for å gi arbeid til sakkyndige og bv får klapp på skuldra for og ha gjort en bra jobb. polti er jo lagt under ed av statsmakta og legene er jo snart bare der for å selge piller. nav er jo sammenslått og driver stort sett med tverrfaglig samarbeid som går ut på å jakte ner foreldre som SKAL miste sine barn. trist at det er slik i norge idag under ap regjeringen. kristne skal dem være i tillegg. kristne i den forstand at vi har noe som heter frimurerordenen som ikke har stort annet å gjøre enn å berike seg selv på andres undergang. ja det er skremmende og norge har en brutal fortid som nasjon. kunne ha fortalt mye mer om det men kort sagt å kunne hjelpe deg i din situasjon vil ta tid og vil kreve en del av deg selv. blodsmak og harde tak for å endre på situasjonen. det er håp i det fjerne for norge men flere «kriger» må utkjempes. jeg har ikke rygg lenger til det selv, men kan bruke pennen enn så lenge.

 • nils mikkel helmen

  til tanja

  media er et spesielt kapittel for seg.
  sjelden ser man hvor stalinistisk system norge har i regjeringen. men all media er kneblet, bundet og lenket på armer og ben. bevisene ligger overalt på nettet og ingenting av det fæle som borgere opplever i enkelte sammenhenger lekker ut. hadde det det gjort så hadde vi norges befolkning gått til store protestaksjoner og bare avsatt regjeringen på dagen. jeg har så mange beviser på det at «systemet» har måttet «mer eller mindre» betale meg ut og ble lagt lokk på. jeg kan for eks ikke røpe for mye av det hele her heller men har snakketøyet iorden og folk tror ikke på hva jeg forteller inntil de selv opplever det og kommer tilbake å tar meg i hånda og takker meg for tipsa.
  jeg har sett det meste og levd farlig en tid men trekt årene inn for tiden. sannheten er mer fantastisk enn hva den villeste forfatter klare å skrive, en sannhet fra en som har overlevd kverna.

 • Pingback: Når systemvern går foran barnevern | lailand.net()

 • Knut-Helge Jacobsen

  Vi snakker om erstatninger i farvannet, og unnskyldninger fra en etat totalt uten styring og sidestilt alle lover som gjelder alle andre som gjør en kriminell handling i norge.

 • Pingback: Inkonsekvente holdninger til barns rettsvern | lailand.net()

Powered by WordPress