Politikk, romantikk, eller bare et spill med ord

Etter ni måneder med ny ekteskapslov har nesten en tredel av de totalt 2000 registrerte partnerskapene her i landet blitt omgjort til å hete «ekteskap». Resten har latt være å skifte navn på sin sivilstand. Dette går frem av ny statistikk fra SSB.

Saken om kjønnsnøytralt ekteskap ble trumfet gjennom ved hjelp av generelle slagord om «homofiles rettigheter». De som skrek høyest om dette, påstod hardnakket at ekteskap og registrert partnerskap ikke har samme juridiske status. Selv prøvde jeg gjentatte ganger å meddele endel debattanter at dette var feil, men hvor mye jeg enn understrekte at de to variantene av formalisert samliv har akkurat samme juridiske status med de samme rettigheter og plikter, så nyttet det ikke. Brølapene (hvorav de fleste var heterofile) nektet å høre på det øret og fortsatte bare å gjenta slagordene sine i noe som lignet blind trass:

— Homofile par må få lov til å innstifte sitt samliv formelt, i likhet med heterofile par!

— Det er urettferdig for homofile at de ikke kan inngå ekteskap!

— Hvorfor skal ikke homofile ha de samme rettighetene som heterofile?

osv. osv..

Nå som tiden har gått og disse kverulantene (dere vet selv hvem dere er) formodentlig har roet seg ned litt, bør de sette seg godt tilrette, trekke pusten og prøve å ta til seg noen nakne fakta for en gangs skyld. Angående den nevnte statistikken skriver VG Nett i dag følgende, som bekrefter den realitet jeg hele tiden har påpekt:

Om det ligger romantikk eller politikk bak, sier statistikken ingenting om. En konvertering har nemlig ingen praktiske konsekvenser. Rettigheter og plikter er de samme enten paret er gift eller lever i registrert partnerskap.

Jeg gjentar:

En konvertering har ingen praktiske konsekvenser. Rettigheter og plikter er de samme enten paret er gift eller lever i registrert partnerskap.

Om det er romantikk, politikk eller noe annet som får registrerte partnere til å kalle sitt samliv «ekteskap», vet bare de selv. Uansett blir det bare en lek med ord og har ingenting med «homofiles rettigheter» å gjøre, det innrømmer altså omsider en av landets største aviser. Den «uhyre viktige» kampen for å få omdefinert ekteskapsbegrepet kan kokes ned til et rent spill med ord, hverken mer eller mindre.

 

Relaterte poster:

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress