Giktblogger Peter Andre Jensen gir ukvalifiserte råd

NB! Nytt, oppdatert innhold 8. mai -11 (gå til >)

På side 36 i gårdagens utgave av Dagbladet reiser avisen følgende spørsmål under Debatt-delen:

Kan det være nyttig for kronisk syke å utforske alternativ medisin?

To utvalgte personer er gitt spalteplass på siden til å besvare dette. De to har helt ulike oppfatninger og svarer henholdsvis JA og NEI på spørsmålet. På JA-siden er det Trine Grung som har svart. På NEI-siden er det Peter Andre Jensen.1 Begge er bloggere, begge er de engasjerte i helsespørsmål, og de har begge begrunnet sine svar.

Trine Grung mener altså at JA, det kan være nyttig for kronisk syke å utforske alternativ medisin. Hele svaret/begrunnelsen hennes kan forøvrig leses også på bloggen hennes, nærmere bestemt HER.

Peter Andre Jensen mener at NEI, det kan ikke være nyttig for kronisk syke å utforske alternativ medisin. Som Grung, har også han publisert sitt svar/sin begrunnelse på egen blogg, og den ligger HER.

Jeg har lest begge svarene, og jeg bet meg spesielt merke i sistnevntes. Peter Andre Jensen har i sitt svar nemlig skiftet ut et av premissene som lå til grunn for spørsmålet fra Dagbladet. Avisen henspeiler på kronisk syke generelt, og spør om det å utforske alternativ medisin kan ha en nytteverdi for disse menneskene. Jensens svar hviler på den forutsetning at mennesker med en kronisk sykdom har en altfor begrenset økonomi til overhodet å ha råd til å bruke alternative behandlingsmåter. Han må derved sies å ha omgått spørsmålet som Dagbladet stilte. Han svarer ikke egentlig på om det kan være nyttig for kronisk syke å utforske alternativ medisin. I stedet har han benyttet den gyldne anledningen til å stå frem og formidle at kronisk syke ikke bør prioritere å bruke penger på det.

Sagt med andre ord: Han har gjort det til sin oppgave å advare kronisk syke mennesker mot å utforske alternativ medisin! Dette på tross av at han – som han selv har sagt:

ikke har peiling på de alternative behandlingsformer

Jeg er forsåvidt ikke overrasket over hans utspill i Dagbladet, for Peter Andre Jensen har allerede vist at han har for vane å både generalisere og trekke konklusjoner vedrørende alt fra folks økonomi og sykdomsbilde til deres valg av behandlingsform – kun ut ifra gjetting og antakelser fra hans side. La meg samtidig skynde meg å bevise det jeg her påstår, slik at jeg har mine ord i behold.

Jeg viser for det første til denne dialogen jeg hadde med Peter Andre Jensen på Twitter, hvor han åpent vedgikk at han gjettet når det kom til dette med at andre enn spesielt velstående mennesker ikke har tid eller råd til (eller engang behov for) å bruke alternativ behandling:

twitterutsagn

Likeledes viser jeg til denne kommentaren, som dokumenterer (og henviser til) en twitterdialog hvor han innrømmet at han baserte seg på ren gjetting også hva gjaldt økonomien til vedkommende som han i to bloggposter (hhv. her og her) brukte som eksempel på en spesielt velstående person som promoterer alternativ behandling2.

Ut ifra dette må en kunne slutte følgende:

  1. Peter Andre Jensen baserer en god del av sine meninger på løse antakelser eller ren gjetting
  2. En av disse meningene går på at folk som velger alternative behandlingsmetoder, er spesielt velstående mennesker som dessuten ikke har noen kroniske lidelser.3.

Mener han dermed at de som ikke velger alternativt men holder seg til skolemedisinen, er mindre velstående?

Neppe. Det ville være å tolke ham antitetisk (les: snu hans mening på hodet), og det ser jeg ingen grunn til (langt mindre noen holdepunkter for). Slike akrobatiske øvelser på bekostning av såvel et annet menneske som ens eget renommé som en seriøs blogger, overlater jeg til ham selv å holde på med 4.

Men hva med de kronisk syke? Hvordan står det egentlig til med deres økonomi, og kan de overhodet velge alternativ behandling? Er det slik at alternative behandlingsformer, slik Peter Andre Jensen påstår, vil være «et sjansespill for kronikere med utsikter for reduserte inntekter», fordi slike metoder

ofte innebærer betydelige utgifter til ulike apparater og dietter

eller er det tvert imot slik som Trine Grung hevder i sitt svar, nemlig at selv noe så enkelt som:

Endringer i kosten vil gi svært mange pasienter med kroniske lidelser et heldig utfall

Mat må en jo ha likevel, påpeker Trine Grung når hun sier dette, og i tillegg understreker hun at:

Her snakker jeg av erfaring.

Det gjør hun, og det samme gjør hennes gjesteblogger HelseHilde, som baserer innleggene om sin helsereise på egne erfaringer. Dette har hun skrevet uttrykkelig flere ganger. Og sannelig min hatt har ikke HelseHilde også meddelt at hun fikk diagnosen RA, som regnes for å være en både kronisk og hissig form for leddgikt.

Og de er ikke alene, disse to kvinnene. I farten kan jeg nevne spesielt én gruppe mennesker, som ved hjelp av kostholdsomlegging alene, kan berette at de er blitt enten kvitt- eller er blitt vesentlig bedre fra en såkalt «kronisk» sykdom, og den sykdommen heter diabetes (type I 5). Hvor mange diabetikere har vel ikke fått gleden (og i mange tilfeller overraskelsen) av å erfare hvor stor betydning det kan ha å gå over til et lavkarbo-kosthold! Mange har sluttet å ta insulin etter slik kostholdsomlegging.

Jeg kan også nevne denne kommentaren fra Arild, hvor han forteller hvordan han ble reddet av alternativ medisin etter en nakkeskade, da legene hadde meldt pass og dømt ham til å bli lam og stivnakket for resten av livet. Arild skrev dette som et tilsvar til Peter Andre Jensen i kommentarfeltet, men sistnevnte tar seg ikke engang bryet med å respondere på det, da han har «viktigere» ting å være opptatt av, som å gå i en duell «head to head» mot Trine Grung i Dagbladet for å «ta luven av» henne, som han selv uttrykte det.

Det samme forsøkte han nylig i denne bloggposten, hvor han går så langt som å mene at Trine Grungs publisering av HelseHildes historie om sin «reise til helse», er på kant med norsk lov om markedsføring av alternativ behandling! Et rimelig desperat forsøk der, må en vel si.

Er det Trine—eller bare meg?—det spøker for, eller er Peter Andre en eneste stor spøk, hele fyren?

Kvalifisert til å gi råd angående alternativ medisin er han ihvertfall ikke6. For å besvare spørsmålet ovenfor, tror jeg for min del at ingen av delene er tilfelle. Fornuftige og velbalanserte mennesker går riktignok ikke frem på den måten Peter Andre Jensen gjør. Dog er jeg ikke et øyeblikk i tvil om hva som er drivkraften bak en slik fremferd. Det er frykt. Rett og slett frykt for det ukjente – eller for å utforske eller ta innover seg en ny tankegang og derav risikere å kunne få sin «virkelighet» snudd på hodet. Hvor mange er vi vel ikke som har been there, done that.

Tankens makt er større enn vi aner. HelseHilde har tilfeldigvis skrevet et innlegg om nettopp dette i dag. Her er en snarvei. Løp og les!


 

Oppdatert 8. mai 2011:

Peter Andre Jensen hevder i kommentarfeltet på en annen blogg at mine skjermbilder av hans/min meningsutveksling på Twitter, er tatt fra private – ikke offentlig publiserte – DirekteMeldinger, som jeg tok «helt ut av sin kontekst»:

Øyensynlig har Peter Andre Jensen ingen skrupler med å ta ordet redelighet i sin munn samtidig som han serverer en blank løgn. Det har aldri vært noe «privat» med utvekslingen av de twittermeldingene. Dialogen foregikk åpent i full offentlighet og ble samtidig fulgt av andre folk. Hvert eneste utsagn ligger da også ute på twitter.com fremdeles, hvor hvem som helst fortsatt kan klikke seg gjennom og lese dem i kronologisk orden (eller kildehenvise til dem, slik jeg har gjort). Ja, nettopp av den grunn laget jeg for ordens skyld hvert skjermbilde klikkbart – med en hyperlenke direkte til den sist avbildede twitterstatus’ URL. Det forteller litt om hvordan JEG definerer redelighet – i motsetning til Peter Andre Jensen…

  1. Dagbladet har vel å merke begått den flausen å plassere JA- og NEI-ordene ved feil person, skjønt det endrer jo ikke saken. []
  2. nærmere bestemt Trine Grung []
  3. Her er han forøvrig i godt selskap med Tonje Olsen, som skrev dagblad-kronikken De selvutvikla damene – ref. denne posten []
  4. jfr. denne bloggposten, hvor han ynder å fremstille det som om vi alternativtilhengere «vil anse en leges lange utdanning som diskvalifiserende for legens evne til å kunne gi kvalifiserte helseråd», og at manglende dokumentasjon på effekten av en behandling – slik vi ser det, i seg selv er «et bevis for at behandlingen virker». Dette er så lite forstandig at en bare kan spekulere på hva som får noen til å vri og vrenge på andres utsagn på denne måten. En så den samme tendensen til slik radikal omfortolkning av utsagn også hos blogger Ida Jackson (alias Virrvarr) – hvilket jeg påviste i dette innlegget. Formodentlig er de ikke i stand til å innse at dette bare forteller noe om dem selv, og strengt tatt ingenting om dem de omtaler. []
  5. Det samme gjelder forøvrig type II, skjønt den vel ikke regnes som «kronisk» []
  6. eller om juss, for den saks skyld []
signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress