Forsøk på å blogge med iPhone

Dette er en test, hvor jeg prøver å poste et innlegg fra iPhone’n. Det ser ikke ut som det går an å legge til et bilde? Hmmm, så dumt, da! Eller er det bare meg som ikke skjønner hvordan man gjør det?

Eller vent… Her fant jeg en knapp. Skal vi se… Her skal det komme et bilde:

20111128-223402.jpg

La oss alle holde hverandre i hendene!

Vår trang til å stå sammen som medmennesker merkes ekstra sterkt i denne tunge tiden etter massedrapene i Oslo og på Utøya. Det er nok derfor VG.no har laget denne siden, hvor vi alle kan «holde hverandre i hendene». Selv om det bare skjer via internett, synes jeg sånne tiltak er kjempeflotte. Vi er én verden, én menneskehet, så la oss markere at vi holder sammen og tar vare på hverandre!

Til nå har over 295 tusen personer skrevet seg på! Oppdatert 26. juli kl. 1200: Nå er antallet oppe i 814 tusen! Klikk her og vær med, du også!

Navnene på deltakerne Les resten av innlegget »

Barnevernet ignorerer overordnede myndigheter

TV2s nyhetsreportasje om den 13 år gamle bergensgutten som er blitt alvorlig syk etter å ha blitt tvangsplassert på barnevernsinstitusjon, har nylig fått mange til å reagere. Reportasjen var forsåvidt grei, men jeg savnet et par viktige anførsler, som jeg synes ikke kom godt nok frem.

Blant de ting som ble fremhevet, var at barnevernet alltid må vurdere hva som er til barnets beste. Dette ble uttalt av jurist og menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune. For oss seere kunne det nærmest virke som om barnevernet her hadde glemt dette hensynet. Hva reportasjen unnlot å si, var at det kommunale barnevernet anser sin håndtering av den 13 år gamle gutten som å nettopp VÆRE til barnets beste. Dette gikk bare indirekte frem, idet Bergen kommunes representant Finn Strand mente at de ulike avveiningene i saken var blitt foretatt.

De fleste vet kanskje at dette er en selvfølge i barnevernssaker, da barnets beste er barnevernets målsetning nummer én. Likevel synes jeg reportasjen burde sagt det uttrykkelig: Håndteringen av 13-åringen er etter barnevernets egen oppfatning til hans beste. For så kunne befolkningen kanskje i større grad få øynene opp for hvordan barnevernet faktisk tenker – og jobber.

Hvis folk får det inntrykket at barnevernet iblant glemmer å legge mest vekt på barnets beste-hensynet, vil saker som denne bli oppfattet som om barnevernet her har gjort en feil. Det er i så fall synd, da det ikke er snakk om «feil» i den forstand. Barnevernet har bare sin egen, spesielle formening om hva som er til det beste for barn – en formening som altfor ofte handler om å rive barn opp fra sine røtter, sin familie og sitt nærmiljø. Det ser vi i sak etter sak.

Barnevernet har ikke lov til å handle i strid med et vedtak i fylkesnemnda, men de gjør det stadig vekkIdeologien bak barnevernets familiefiendtlige praksis strider ikke bare mot endel vanlige menneskers syn. Heller ikke fra sin overordnede myndighet, fylkesnemnda, får barnevernet alltid gehør for sine metoder og tiltak (selv om det riktignok skjer ofte). I saken til 13-åringen fra Bergen foreligger det således et gyldig fylkesnemndsvedtak, hvor fylkesnemnda har bestemt at gutten skal bo i et fosterhjem i nærheten av familie og venner. Slike vedtak plikter barnevernet å etterleve. Å handle i strid med et fylkesnemndsvedtak har barnevernet ikke rettslig adgang (lov) til. Likevel er det nettopp det de har gjort – i denne saken som i mange andre (se for eksempel siste lenke i forrige avsnitt, hvor barnevernet endog overkjørte en lagmannsrettsdom). Dette er det andre punktet jeg mener ikke kom tydelig nok frem i TV2s reportasje. Man gjorde grundig rede for hvor dårlig det går med gutten etter barnevernets inngripen, og det ble poengtert at dette tiltaket ikke kunne være til barnets beste. Dertil uttalte juristen Thune at dette var i strid med menneskerettighetene. Det man derimot ikke poengterte med ett ord, var at barnevernet ikke engang har myndighet til å iverksette det tiltaket de har gjort.

Ekstra graverende blir det derfor at barnevernet i tillegg fikk med seg politiet da de hentet gutten på skolen. Politiet stiller altså villig opp for å bistå barnevernet, selv når tvangstiltaket er ulovlig iverksatt! Heller ikke dette ble problematisert av TV2.

Har ikke TV2 god nok kjennskap til disse rettsreglene, eller unnlot de bevisst å fortelle seerne hvor grovt barnevernets overtramp egentlig er?

Videoblogg: Piano-jazz/blues

Jeg fant en kul piano-jazz/blues-jingle ved navn «Buddy» i videoredigeringsprogrammet iMovie, og jeg likte den med én gang. Derfor bestemte jeg meg for å øve den inn på piano. Jeg har ikke notene, så jeg måtte bare lytte til den om og om igjen og kopiere det jeg hørte.

Her er resultatet så langt. (Instrumentet jeg spiller på, er mitt C. Bechstein-flygel fra 1919.)


 

Jeg er ikke helt fornøyd ennå. Det er fremdeles rom for forbedringer her og der. For eksempel bruker jeg sustain-pedalen for mye i dette klippet.

Originalen kan du høre her:


 

Noe hele verden burde reflektere over

«USAs cowboymetoder med rett til å likvidere hvem de vil uten lov og dom setter nok en gang folkerettslige hensyn til side…«

Dette – og mer – skriver Christian Paaske i sin blogg i dag. Etter drapet på Osama Bin Laden og den mediedekning hendelsen har fått, har Paaske skrevet et uhyre aktuelt innlegg, med et budskap jeg mener vi alle burde ta oss tid til å reflektere over.

Her er en direkte snarvei: Maktens språk (av Christian Paaske)

Virkelig lesverdig!

– Vær så mangfoldig du vil, bare ikke kristen

Artikkel i The Mail, søndag 17.04.2011

Jeg var nylig i London en tur. På flyet hjem fra Heathrow på søndag kikket jeg litt i avisen The Mail. I lederspalten tok de opp et tema som var nærmere presentert i en tosiders artikkel lengre fremme i avisen.

Søndagens leder i The Mail

Artikkelen omhandlet en pågående tvist mellom Colin Atkinson, en helt vanlig engelskmann, og hans arbeidsgiver. Saken er ganske oppsiktsvekkende, men langt fra enestående. Den reiser en problemstilling som er mer aktuell i tiden enn den er unik for denne saken.
Les resten av innlegget »

Oppsiktsvekkende uttalelser fra NAV-ansatte på nett

Ansatte i NAV har gått ut med uttalelser på internett, hvorav spesielt én etter min mening burde kvalifisere som førstesidestoff i mediene. Her vil jeg belyse hva det er snakk om, samt hvorfor jeg mener uttalelsen(e) er oppsiktsvekkende.

Innledningsvis er det på sin plass å innta et større perspektiv på saken:

Norge er en rettsstat. Som i enhver rettsstat, er borgernes rettsvern overfor statsmakten et viktig prinsipp også hos oss. Prinsippet kommer da også til uttrykk i Grunnloven vår. For eksempel kan ikke staten straffe noen uten at det foreligger en gyldig dom, og den dømmende statsmakt kan ikke dømme noen uten å ha lovhjemmel for det1. Ei heller kan staten anvende en lovbestemmelse på forhold som fant sted før loven trådte i kraft2. Alt dette er regler som er ment å innskrenke statens makt over borgerne, slik at ikke makten misbrukes og enkeltmennesker blir fullstendig overkjørt av staten.

NAV er et statlig forvaltningsorgan med fullmakt til å utøve myndighet i forhold til den enkelte borger. Denne myndigheten skal derfor utøves på en måte som samtidig ivaretar den private parts rettslige interesser. I praksis betyr det at når NAV skal fatte vedtak som får direkte (økonomiske eller andre) konsekvenser for deg som bruker, skal saksbehandlingen foregå etter bestemte regler. Forvaltningsloven står sentralt i den sammenhengen.

Dette vet alle jurister. Selv jeg, som bare har studert juss grunnfag, har lært såpass. Les resten av innlegget »

  1. jfr. Grl § 96 []
  2. jfr. Grl § 97 []

Giktblogger Peter Andre Jensen gir ukvalifiserte råd

NB! Nytt, oppdatert innhold 8. mai -11 (gå til >)

På side 36 i gårdagens utgave av Dagbladet reiser avisen følgende spørsmål under Debatt-delen:

Kan det være nyttig for kronisk syke å utforske alternativ medisin?

To utvalgte personer er gitt spalteplass på siden til å besvare dette. De to har helt ulike oppfatninger og svarer henholdsvis JA og NEI på spørsmålet. På JA-siden er det Trine Grung som har svart. På NEI-siden er det Peter Andre Jensen.1 Begge er bloggere, begge er de engasjerte i helsespørsmål, og de har begge begrunnet sine svar.

Trine Grung mener altså at JA, det kan være nyttig for kronisk syke å utforske alternativ medisin. Hele svaret/begrunnelsen hennes kan forøvrig leses også på bloggen hennes, nærmere bestemt HER.

Peter Andre Jensen mener at NEI, det kan ikke være nyttig for kronisk syke å utforske alternativ medisin. Som Grung, har også han publisert sitt svar/sin begrunnelse på egen blogg, og den ligger HER.

Jeg har lest begge svarene, og jeg bet meg spesielt merke i sistnevntes. Peter Andre Jensen har i sitt svar nemlig Les resten av innlegget »

  1. Dagbladet har vel å merke begått den flausen å plassere JA- og NEI-ordene ved feil person, skjønt det endrer jo ikke saken. []

I bakvendtland, der øst er vest, og folkene er selvinnvikla

Jeg innrømmer at Tonje Olsens kronikk De selvutvikla damene «treffer» meg. Treffer i den forstand at kronikken åpenbart henspeiler på personer som meg. Ikke dermed sagt at jeg føler meg støtt. Støtt er et helt annet ord, og Tonje Olsens kritiske vinkling på oss «selvutvikla» damer er altfor lite treffende til å virke støtende, etter min oppfatning. Olsen har ikke engang forstått at det er selvutviklende vi er – ikke ferdig utvikla.

Bloggeren Peter Andre Jensen har en annen formening. Han mener at:

Kronikken var veldig treffende, og de selvutvikla damene følte seg sikkert ganske støtt.

Han om det. Hvordan han kan uttale seg om hvorvidt kronikken var treffende eller ikke, kan man jo spørre seg. OK, kronikken var gjerne veldig treffende i forhold til hva han tenker om oss selvutviklende damer. Men dét blir jo noe helt annet, tross alt.

Han har tanker om mangt og mye, den godeste Peter Andre (@peterandrej på Twitter), og i en twittersamtale vi hadde forleden dag, satte han ord på flere av dem. Ikke minst har han tanker om Les resten av innlegget »

Urimelige anklager mot Trine Grung

Mer og mindre profilerte bloggere har reist «tiltale» mot en annen, høyt profilert blogger, nemlig Trine Grung. I spissen for «saksøkerne» går Ida Jackson (alias «Virrvarr»), som forøvrig ble kåret til «Norges beste blogger» for en god stund siden. Tiltalen deres går ut på at Grung ikke overholder sitt etiske og redaksjonelle ansvar som blogger/bloggeier. Selv mener jeg at de tar skammelig feil, og jeg vil i denne posten forklare hvorfor.

Trine Grung administrerer bloggen Rett fra hjertet på trinegrung.no – forøvrig en av Norges desidert mest leste voksenblogger. I den senere tid har hun valgt å gi endel spalteplass til gjestebloggere, deriblant til Hilde J. Larsen. «HelseHilde» som hun kaller seg, skriver om sin personlige «reise til helse» – en reise som gikk fra tradisjonell- og så over til alternativ medisin, og det er i forbindelse med publiseringen av disse innleggene Grung er blitt beskyldt for å være uansvarlig.

La meg ta utgangspunkt i innlegget «Uansvarlige Trine Grung» på Virrvarrs roteloft, for det var visstnok der det hele startet.
Les resten av innlegget »

Powered by WordPress