Innlegg med stikkordet ‘urimeligheter’

Barnevern anno 2008

Den svenske gutten Morgan (16) var 13 år da barnevernet tok ham med på «en liten tur». Etter sigende skulle han få komme tilbake til skolen samme dag. Men der løy barnevernet til ham. Turen gikk nemlig til et hjem for kriminelle ungdommer – senere til et fremmed privathjem. «Turen» varte i 2-3 år. Et […]

Denne «misforståelsen» burde koste noen dyrt

I 1997 ble Birgitte Tengs’ fetter dømt til å betale oppreisningserstatning til foreldrene hennes. Året etter stadfestet Lagmannsretten denne domsavgjørelsen. Jeg husker ennå hvor merkelig jeg syntes det var. I den samme dommen ble fetteren nemlig frikjent for drapet på Birgitte Tengs. Hvordan i huleste kunne han da bli dømt til å betale oppreisningserstatning til […]

Lørdagsjazzen må nedlegges!

NB! Saken er oppdatert nov. -08: Jazz i Arkivet får bestå! På grunn av stivbeinte, nye skjenkeregler – innført av like stivbeint tenkende lokalpolitikere – må det tradisjonelle jazztilbudet på Arkivet i Stavanger legges ned. Arkivet ligger i kjelleren til puben Newsman. Lørdager mellom kl. 1400 og 1630 har profesjonelle- såvel som amatørjazzmusikere spilt og […]

Sårt tiltrengt nødhjelp holdes tilbake

Mange indiske fiskere som ble ofre for tsunami-katastrofen i 2004, ser seg i dag nødt til å selge nyrene sine for å overleve. Cirka 7000 kroner får de for en nyre. Samtidig sitter Røde Kors-bevegelsen med milliarder av ubrukte kroner fra den store innsamlingsaksjonen. Bare 11% av de i alt 14 milliarder kronene har organisasjonen […]

Powered by WordPress