Og hva tjener så skrivehjelperne i DN og Dagbladet?

I går publiserte Dagens Næringsliv en artikkel om at "vaskehjelper får 547 000 i årslønn". Enkelte som skriver for avisen, er formodentlig ikke kjent med yrkesbetegnelsen renholder? Det kan ihvertfall se slik ut, siden det lemfeldige ordvalget «vaskehjelper» ikke bare figurerer i overskriften, men benyttes konsekvent i artikkelen. Jeg kan ikke si jeg er videre imponert av skrivehjel… eh, journalistens allmenne kunnskapsnivå i så fall. Selv i avisens egne lokaler har man vel renholdere? Man vet kanskje ikke at det er et yrke de utøver?

Dessverre er ikke Dagbladet noe bedre. I Akersgata kjenner man altså heller ikke til yrkesbetegnelsen renholder, selv om de utvilsomt har kontraktsforhold med renholdsbyrå.

Inntrykket blir heller ikke bedre av den pinlige, grammatiske feilen de presterer å skrive. Det heter nemlig ikke 1 «hjelp», flere «hjelper». Det heter 1 «hjelper», flere «hjelpere».

Hmmmm… lurer på hva disse skrivehjelperne egentlig tjener, jeg.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress