Musehale på pizza taler for seg selv

Iblant blir jeg altså så forundret over folk at jeg blir helt oppgitt. Hva er det med alle disse som undrer seg og spør hvordan en musehale kunne havne midt oppå en Grandiosa Pizza? De må jo lide av ekstrem forvirrethet og overdreven tankevirksomhet.

«Mattilsynet finner ingen forklaring på at en musehale havnet som fyll på en pizza Grandiosa.»

Altså, hør: Det er ikke alt man trenger å bryne hjernen så veldig på. Enkelte svar ligger mer oppe i dagen enn andre. Ja, er vel ikke forklaringen på musehalen nokså innlysende, kanskje? En ansatt ved pizza-fabrikken har ønsket å sverte bedriften, ikke sant!

God dag, liksom…

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress