Stygt feiltrinn av utenriksminister Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt i dag en tale for endel muslimske innvandrere i Oslo. Han oppfordret dem blant annet til å engasjere seg mer i diverse samfunnsanliggender og la sine stemmer høres både i organisasjoner, fagbevegelser, i politikken og i media. Dette er i og for seg greit, men… og her er det et stort MEN.

Hvem var det han henvendte seg til, nærmere bestemt? Jo, som arena for sin appell valgte Støre en muslimsk moské like etter fredagsbønnen. Som de fleste vet, er det kun menn tilstede der. Kvinnene har jo ikke adgang til moskeen – helt enkelt fordi de er kvinner!

I beste fall var dette fryktelig ubetenksomt av vår utenriksminister. Han representerer tross alt et land hvor likestilling er viktig, og jeg anser derfor hans begrensede utvalg av tilhørere som totalt skivebom. Hva enten hans valg av lokaliteter tilsier at han aksepterer at kvinnene holdes utenfor, eller man forstår ham som å oppfordre bare mennene til å engasjere seg, blir det like galt.

Høyst kritikkverdig!

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress