Sårt tiltrengt nødhjelp holdes tilbake

Mange indiske fiskere som ble ofre for tsunami-katastrofen i 2004, ser seg i dag nødt til å selge nyrene sine for å overleve. Cirka 7000 kroner får de for en nyre. Samtidig sitter Røde Kors-bevegelsen med milliarder av ubrukte kroner fra den store innsamlingsaksjonen.

Bare 11% av de i alt 14 milliarder kronene har organisasjonen brukt på nødhjelp. Hele 7 milliarder kroner står fremdeles ubrukt, til tross for at behovene mange steder er enorme, ifølge Stavanger Aftenblad. Og begrunnelsen for dette?

Tsunamikoordinator Johan Schaar fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) sier:

Organisasjonene er under stort press fra media, giverne og ofrene, som mener pengene må brukes raskt. Men dette må samtidig balanseres opp mot hensynet til kvalitet og bærekraftige resultater.

Balansér meg her og der… Å hjelpe de stakkars menneskene slik at de slipper å selge sine indre organer for penger, er mer enn bærekraftig nok, spør du meg!

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress