"Forsøkte å voldta" – my ass

Etter å ha hørt uttalelsen som Marianne Aulie kom med på radio P3, vil jeg gjerne få gi uttrykk for at jeg ikke tror henne. Det hun påstod (og som hun fremdeles står ved, såvidt meg bekjent) lyder etter mitt skjønn ikke troverdig i det hele tatt.

Ifølge henne selv skal hun altså for 14 år siden ha blitt dopet ned og forsøkt voldtatt av to menn. Ja vel, men dersom hun var neddopet, og mennene hadde til hensikt å voldta henne, hvorfor lot de det i så fall bli med forsøket? Skal vi liksom forventes å tro at to unge menn hadde problemer med å fullbyrde en slik voldtekt?

Beklager, den kjøper jeg bare ikke. Hvis det virkelig var en voldtekt de hadde satt seg fore, disse to mennene, så ville de ha klart det uten nevneverdige problemer.

 
(NB: Vennligst ikke oppgi navn eller identiteter til de to anklagede i kommentarfeltet. Slike kommentarer er uønsket og vil bli slettet.)

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress