Det er ikke julaften før det er julaften

Julaften 24. desember
Kilde: Stavanger Aftenblad (aftenbladet.no)

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress