Rogaland – ikke en del av Norge?

Sist mandag ga regjeringen tilskudd på tilsammen 220,8 millioner kroner for 964 nye studentboliger rundt om i landet. For eksempel får Oslo 300 nye studentboliger, Trondheim 108, Bergen 100, Kristiansand 100, Ålesund 94, Harstad 55, og Drammen 50. De resterende 157 hyblene fordeles mellom Fredrikstad, Lillehammer, Gjøvik, Narvik, Haugesund og Førde.

Den kommunen i Norge som har færrest studentboliger å tilby i forhold til antall studenter, er dog ingen av de nevnte. Med en dekningsgrad på kun 9,4 prosent er det universitetsbyen Stavanger som har det største behovet for nye studentboliger. Regjeringens tilskuddsandel til Stavanger lyder imidlertid på kr. 0,-.

Null.

Igjen ser vi altså et tydelig eksempel på at Stavanger-regionen må klare seg selv.

Skal Rogaland straffes fordi vi ikke stemmer rødgrønt? Kanskje har de rødgrønne en egen, snodig logikk som tilsier at de på denne måten vil vinne flere rogalandsstemmer i høstens valg enn de har gjort tidligere?

Vent og se, sier jeg.

signatur

Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress