Arnfinn Nordbø – et flott forbilde

Den nå bok-aktuelle Arnfinn Nordbø har deltatt i TV-debatter både i går og i dag. Jeg har tidligere sett bilde av ham i avisen, men har ikke sett og hørt ham snakke før. Og jeg må si at han har gjort et sterkt inntrykk på meg når jeg har sett ham på TV.

For det første virker han som en eksepsjonelt sympatisk person, hvis ansikt utstråler en godhet og indre skjønnhet som viser utad. For det andre utviser den unge Nordbø en holdning jeg finner beundringsverdig – spesielt for en i hans sted. Hans holdning overfor de kristne som fordømmer hans valg om å leve i et homofilt parforhold, bærer preg av raushet, forståelse og respekt. Ikke bare gjelder det medlemmer av den menigheten han har vokst opp i, men i tillegg hans egne foreldre, som i likhet med menigheten forøvrig, betrakter det som en fatal synd å velge å leve ut ens homofile legning.

En helt rolig og avbalansert Arnfinn Nordbø bemerker at han forstår hvordan de kan mene dette, selv om han ikke deler eller godtar dette synet. I tillegg uttrykker han forståelse for at saken oppleves vanskelig for foreldrene hans. Ifølge Nordbø selv er det hans egen oppvekst i menigheten og lærdommen han fikk derfra, som gjør ham i stand til å forstå.

Greit, det er sikkert en del av forklaringen, men jeg konstaterer nå likevel at Arnfinn Nordbø i tillegg må være et stort menneske. For med hans erfaring med å bli både utstøtt av – og trakassert av personer i – menigheten, kan det neimen ikke tas som en selvfølge at han tar det sånn som han gjør!

Jeg kjenner overhodet ikke Nordbø, og jeg har heller ikke lest boka hans, men jeg gjør ham vel neppe noen stor urett når jeg mistenker at han har et stort hjerte. (Samtidig tar jeg meg selv i å tenke at han kanskje i større grad enn sine «venner» i menigheten, har grepet Jesu budskap og hva Han stod for?!)

Det som gjorde meg spesielt glad å høre, var at Nordbø har klart å finne fred med den han faktisk er og har fått et greit og avklart forhold til Gud. For en troende er dette utrolig viktig, så hurra for ham! Etter å ha gått mange runder med seg selv, sin legning og sin gudstro, er han i dag overbevist om at Gud både godtar og elsker ham som den/det han er.

Tenk hva det kan bety for endel andre (kristne) homofile at Nordbø står frem og deler dette! Som LLH allerede har uttalt, kan han med dette ha reddet flere liv. Jeg tror faktisk ikke at dette er å overdrive engang, jeg. Slik jeg ser det, er Arnfinn Nordbø et flott forbilde – ja, ikke bare for homofile, men også for andre.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress