Pennestrøket som fjerner fattigdommen

Leder i Elverum Arbeiderparti, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, er på Twitter (som @BjornJarle). I går kveld skrev han følgende tweet vedrørende fattigdommen her til lands:

Fra 2004 til 2005 økte antallet fattige i Norge med 20.000. Etter at Stoltenberg II overtok har trenden snudd.

 
Denne fulgte han opp med følgende tweet:

Bjørn Jarle Røberg-Larsen (BjornJarle) på Twitter

(Snarveien han oppgir, går til kommentaren Halvert fattigdom på DN.no.)

Røberg-Larsen ble deretter utfordret på dette av Knut Johannessen (alias @voxpopulinor), som etterlyste noen konkrete tall:

Knut Johannessen (voxpopulinor) på Twitter

Denne oppfordringen besvarte Røberg-Larsen ved å vise til DN.no-kommentaren han nettopp hadde lenket til, samtidig som han presiserte at fattigdommen er blitt halvert under regjeringen Stoltenberg:

Bjørn Jarle Røberg-Larsen (BjornJarle) på Twitter

Selv registrerte jeg bare denne konversasjonen uten å klikke på noen lenke. Heldigvis var det noen som var mer årvåkne. Dag Kjetil Øyna (@DKOYNA) hadde tydeligvis lest DN-kommentaren og brøt inn i samtalen med følgende korreksjon til Røberg-Larsen:

Dag Kjetil Øyna (DKOYNA) på Twitter

På dette tidspunktet fant jeg grunn til å gå inn og lese DN-kommentaren selv. Og ganske riktig – det den omhandler, er i det alt vesentlige måten å beregne antall fattige på:

Den vanligste måten å beregne fattigdom på, tilsier at vi har 375.000 fattige mennesker her i landet. Dette tilsvarer 7,9 prosent av befolkningen, og er basert på EUs definisjon med en fattigdomsgrense på 60 prosent av landets medianinntekt.

I Aftenposten igår tar førsteamanuensis og forfatter Lars Fr. H. Svendsen avstand fra denne relative måten å beregne fattigdom på. Han hevder at det er langt færre som er fattige.

Men selv om vi aksepterer EUs relative fattigdomsdefinisjon, tilsier de ferske beregningene fra Statistisk sentralbyrå at tallet på åtte prosent fattige er altfor høyt.

SSB-forsker Rolf Aaberge, som har forsket mye på fattigdom, har sammen med kollegene Audun Langørgen, Magne Mogstad og Marit Østensen, kommet frem til at antall fattige bare er omtrent halvparten av hva tradisjonelle beregninger viser.

 
Så enkelt er det altså å redusere fattigdommen i Norge, skal man tro en ledende AP-politiker fra Elverum. Man bare setter en strek over den definisjonen man hittil har brukt på fattigdom, og velger å operere med andre kriterier!

Da forstår vi kanskje omsider hva Kristin Halvorsen siktet til med å «fjerne fattigdommen med et pennestrøk»…

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress