Innlegg med stikkordet ‘betenkelig’

"Vi overser reglene, de er jo bare smågutter"

Her en kveld tok min kjære og jeg en spasertur. Da passerte vi en grusbane hvor det pågikk fotballtrening for smågutter. De var delt inn i to lag og var i gang med å spille fotballkamp. En voksen mann med fløyte i munnen var tydeligvis treneren deres. Guttene var veldig ivrige og virket oppsatt på […]

Nei, Aftenbladet, han truet ikke!

Noen ganger ynder aviser og journalister å leke overdommere, gjerne på individers bekostning. Det mener jeg de burde holde seg for gode til. Stavanger Tingrett har avsagt dom i en erstatningssak mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver. Førstnevnte mente seg ugyldig oppsagt og fikk medhold. Retten tilkjente ham en erstatning på kr. 91 510,-. Kort fortalt […]

Kvinnelige styremedlemmer = «brunetter» og «blondiner»??

Hele mitt liv har jeg vært laaaangt unna å være en kvinnesakskvinne, og jeg har til dags dato aldri gått i noe 8. mars-tog. Men nå burde jeg kanskje revurdere saken? Eller kan noen fortelle meg hva i helsike det er næringslivsavisen NA24 driver med?! I dag forteller de at Kathrine Fredriksen, datter av skipsreder […]

NRK ynder å fremstille barnevernet som avmektige

Sist mandag hadde NRK-programmet Puls et innslag om barnevern. Der ble barnevernet fremstilt som å være mer hjelpeløse og avmektige enn kanskje folk tror. Idet jeg hevder at Puls-redaksjonen innlot seg på en total ansvarsforskyvning, vil jeg med denne posten rette kritikk mot NRK – for den skjeve fremstillingen såvel som for det dårlige journalistiske […]

– Vis meg din overvekt, og jeg skal si deg hvem du er!

Aller først en presisering: Overskriften er ikke et direkte sitat, men min gjengivelse av det jeg oppfatter som å være essensen i Kari Jaquessons budskap. Her forleden kommenterte jeg under Sissels post Ta ansvar da!, hvor hun anbefaler en bloggpost av Kari Jaquesson. Sissel ga uttrykk for at hun personlig får allergiske reaksjoner over mennesker […]

Ingen ser Storebror

Da jeg i natt skrev under oppropet Nei til EUs datalagringsdirektiv, var jeg nummer syv hundre på lista. I skrivende stund er antallet underskrifter tredoblet. For å oppsummere hva saken dreier seg om, kort og greit, siterer jeg fra Stein Egil Omlands artikkel I all stillhet blir vi Øst-Tyskland i Stavanger Aftenblad: I løpet av […]

Ingen har glede av å bli utnyttet seksuelt

NB: Innlegget er oppdatert 16/3-08 !   27/9-07: For 4 dager siden slettet jeg denne posten, etter at vedkommende som er omtalt her, omsider sørget for å rette opp det uforsvarlige forholdet beskrevet nedenfor. Når jeg herved re-publiserer den, er det fordi vedkommende har valgt å følge opp min reaksjon på saken her, med å […]

113 burde få med seg vital informasjon

Hos Sandvik Kjøreskole lærte jeg i sin tid både å kjøre bil, og enda litt til. Der lærte vi nemlig også at når vi befinner oss på et ulykkessted og skal ringe etter ambulanse, så er det viktig under samtalen å gi en mest mulig nøyaktig og beskrivende gjengivelse av situasjonen. Dette fordi ambulansepersonellet trenger […]

Si meg, kan ikke justisministeren elementær juss?!

I saken om kjønnslemlestelse foreslår en jordmor at Norge følger Søndre Nordstrand helsestasjon sitt eksempel, og innfører en ordning med skriftlige kontrakter for de aktuelle innvandrerforeldrene. Som jeg nevnte i forrige post, anmoder denne helsestasjonen foreldre som skal reise på ferie til opprinnelseslandet, om å skrive under på en erklæring om at de ikke skal […]

Selvmotsigende ang. barns omsorgspersoner

Idag ser vi på det som viktig å ha en balanse av begge kjønn i barnehager. Hvorfor skal vi ikke bry oss om dette når det kommer til foreldre? ..som om det skulle være mindre viktig der. Godt påpekt av Martin – her.

Powered by WordPress