Innlegg med stikkordet ‘valg09’

En stemme til KrF eller V er en stemme til Jens

Det tegner til at Regjeringen Stoltenberg får fortsette i 4 nye år. For de borgerlige partiene Venstre og Kristelig Folkeparti er det så viktig å markere avstand til det desidert største, borgerlige partiet, at de er villige til å se en fortsatt sosialistisk regjering fremfor en borgerlig regjering som inkluderer Fremskrittspartiet. Ikke dermed sagt at […]

Powered by WordPress