Selvmotsigende ang. barns omsorgspersoner

Idag ser vi på det som viktig å ha en balanse av begge kjønn i barnehager. Hvorfor skal vi ikke bry oss om dette når det kommer til foreldre? ..som om det skulle være mindre viktig der.

Godt påpekt av Martinher.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress