Innlegg med stikkordet ‘barnevern’

Inkonsekvente holdninger til barns rettsvern

Vi lar offentlig oppnevnte omsorgspersoner slippe det ansvaret vi pålegger private. Burde det ikke vært omvendt? Det å ha omsorg for barn som sin jobb, burde ikke det gjøre det desto mer straffbart å begå overtramp mot barnet?

Over 4000 krever at barnevernet blir gransket

Fakkeltog Oslo 13. des. 2013

Forrige fredag fikk Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet overlevert en mappe med underskriftene til over 4000 norske borgere, med krav om at det foretas en gransking av barnevernet. I forkant av overrekkelsen ble det arrangert et fakkeltog. Toget startet ved Oslo S og endte opp ved Stortinget, hvor politisk rådgiver Ronny Røste mottok dokumentene på vegne […]

Når systemvern blir viktigere enn barnevern

Barnevernssjef i Stavanger, Gunnar Toresen, har gått ut i avisen og kommentert det problemet at barnevernet kan handle/handler i strid med lov og domstol. Det hans tilsvar først og fremst viser, er at det er systemet han søker å skjerme, ikke barna.

Sjokkerende barnevernspraksis reduseres til et spørsmål om «tillit»

I ingressen til en artikkel publisert i går, skriver TV2.no med fetskrift at Dystre tall bekymrer barnevernsministeren.     Saken gjelder det sjokkerende antallet barnevernsbarn fra minoritetsgrupper i Oslo. Ifølge TV 2 er det altså dette dystre antallet barnevernsbarn som bekymrer barneminister Inga Marte Thorkildsen. Men det er det da alldeles ikke! Bare hør etter […]

1,4 omsorgsovertakelser pr. time…

3 bøker som beskriver hvordan barnevernet jobber

For hvert kalenderår settes det ny rekord i antallet offentlige omsorgsovertakelser her til lands. Er vi nordmenn virkelig blitt så udugelige som foreldre? Hva ligger bak den skremmende statistikken? Hva skjer egentlig i barnevernsnorge??

Barnevernet ignorerer overordnede myndigheter

TV2 gjorde grundig rede for hvor dårlig det går med gutten etter barnevernets inngripen, og det ble poengtert at dette tiltaket ikke kunne være til barnets beste. Det man derimot ikke poengterte med ett ord, var at barnevernet ikke engang har myndighet til å iverksette det tiltaket de har gjort.

Barnevernsovergrep uten rettslige konsekvenser

Har vi en rettstilstand hvor offentlige etater ikke trenger å forholde seg til rettslig fattede vedtak?

Misbruker sykemeldinger som pressmiddel

I disse dager kan man lese endel i lokalavisene om at barnevernet i Rogaland er i krise. Krisen betegnes som akutt, og den handler dels om mangel på tilbud til barn som må plasseres utenfor hjemmet, dels om at barnevernsbarn med store atferdsproblemer kombinert med rus/kriminalitet står i fare for å miste tilbudet sitt her […]

Barnevern anno 2008

Den svenske gutten Morgan (16) var 13 år da barnevernet tok ham med på «en liten tur». Etter sigende skulle han få komme tilbake til skolen samme dag. Men der løy barnevernet til ham. Turen gikk nemlig til et hjem for kriminelle ungdommer – senere til et fremmed privathjem. «Turen» varte i 2-3 år. Et […]

NRK ynder å fremstille barnevernet som avmektige

Sist mandag hadde NRK-programmet Puls et innslag om barnevern. Der ble barnevernet fremstilt som å være mer hjelpeløse og avmektige enn kanskje folk tror. Idet jeg hevder at Puls-redaksjonen innlot seg på en total ansvarsforskyvning, vil jeg med denne posten rette kritikk mot NRK – for den skjeve fremstillingen såvel som for det dårlige journalistiske […]

Powered by WordPress