Innlegg med stikkordet ‘samlivsform’

Politikk, romantikk, eller bare et spill med ord

Etter ni måneder med ny ekteskapslov har nesten en tredel av de totalt 2000 registrerte partnerskapene her i landet blitt omgjort til å hete «ekteskap». Resten har latt være å skifte navn på sin sivilstand. Dette går frem av ny statistikk fra SSB. Saken om kjønnsnøytralt ekteskap ble trumfet gjennom ved hjelp av generelle slagord […]

Fritt Ord-prisvinnerens hovedanliggende

Endelig har en avis gitt en nøktern analyse av hva det er Fritt Ord-prisvinner Nina Karin Monsen vil reise debatt om. Nei, det handler ikke om hvorvidt barn av lesbiske har en skade eller er handikappede, slik noen aviser ynder å fremstille det. Stavanger Aftenblad har i dag en god lederartikkel (i papirutgaven såvel som […]

Å formalisere samlivet beviser ikke noe som helst

Mennesker kan være så utrolig naive! Mange burde virkelig begynne å ta til fornuft. Endel innbiller seg, tilsynelatende i fullt alvor, at det å innstifte et samliv formelt er et bevis på kjærlighet. Ja, noen vil gifte seg nettopp fordi de vil vise verden at de elsker hverandre. Disse forvirrede sjelene bør få en aldri […]

Svar til Nicolas ang. «Ekteskap og religion»

I kommentarfeltet under blogginnlegget Ekteskap og religion har Nicolas (alias Ars Ethica) bedt meg om å forklare og begrunne nærmere hvorfor jeg mener at dagens definisjon av ekteskapsbegrepet ikke diskriminerer noen og derfor ikke trenger å gjøres kjønnsnøytral. Mitt svar ble så langt at jeg velger å poste det som en egen bloggpost her i […]

Hva skal samlivsformen hete?

Vi lever sannelig i en spesiell tid. Snart blir det slik at et formelt innstiftet samliv mellom kvinne og mann ikke lengre kalles noe spesielt. Fra å hete ekteskap, som i dag (og i århundreder før), blir samlivsformen snart navneløs. Tenk det! "Ekteskap" blir jo snart omdefinert og vil gå over til å bli en […]

Oppskrift på ny samlivs- og adopsjonslovgivning

Slik får man en vinn-vinn-situasjon ved lovgivningen om formaliserte samliv mellom to mennesker, og om adopsjon: Ekteskapsloven og partnerskapsloven erstattes med 1 ny felleslov, som gjelder både ektefeller og registrerte partnere. Loven kan for eksempel hete Lov om formelt innstiftet samliv. Formalisert, tokjønnet samliv defineres fremdeles som ekteskap. Formalisert, likekjønnet samliv defineres fremdeles som registrert […]

Må ekte kjærlighet dokumenteres?

Må ekte kjærlighet dokumenteres? Og er det i så fall en vigselsattest som dokumenterer det? Nå har jeg kommet over så mange uttalelser om ekteskap som det eneste alternativet for to som elsker hverandre, at jeg er helt oppgitt. Det evinnelige gnålet om at registrert partnerskap er mindre verdt enn ekteskap, er blitt et refreng […]

Ubegrunnet diskvalifisering av registrert partnerskap

Ideen om å fjerne den begrepsmessige distinksjonen mellom enkjønnet og tokjønnet formalisert samliv har tilsynelatende endel tilhengere og ivrige pådrivere. Til å berøre såpass mange, slik beslutningen om å kjønnsnøytralisere ekteskapet vil gjøre, må jeg imidlertid si at debatten som pågår i forkant, lider av påfallende mange hull i resonnementene som fremføres. I stedet for […]

«Ekteskap» – ikke et kjønnsnøytralt begrep

Da jeg giftet meg, var legaldefinisjonen av "ekteskap" et "formalisert samliv mellom en kvinne og en mann". Slik er det imidlertid fremdeles, det vil si – iallefall inntil videre. For nå drøftes og diskuteres det i regjering og storting hvorvidt ordet "ekteskap" skal vedtas å bety noe annet, nærmere bestemt et "formalisert samliv mellom to […]

Powered by WordPress