Innlegg med stikkordet ‘urimeligheter’

– Vær så mangfoldig du vil, bare ikke kristen

Artikkel i The Mail, søndag 17.04.2011

Jeg var nylig i London en tur. På flyet hjem fra Heathrow på søndag kikket jeg litt i avisen The Mail. I lederspalten tok de opp et tema som var nærmere presentert i en tosiders artikkel lengre fremme i avisen. Artikkelen omhandlet en pågående tvist mellom Colin Atkinson, en helt vanlig engelskmann, og hans arbeidsgiver. […]

«Burka gir tross alt frihet fra en annen type tvang»

Fremskrittspartiet har lagt fram et forslag i Stortinget om å forby bruk av heldekkende hodeplagg som niqab og burka i det offentlige rom. Dette «for å frigjøre kvinnene fra undertrykkelse og totalitære tanker», som Siv Jensen sa i sin tale til partiets landsstyre forrige lørdag. Noen stortingsrepresentanter gikk allerede da ut og tok til motmæle […]

Når lærere ikke praktiserer det de preiker

Min 18 år gamle sønn er straks ferdig med sitt andre (av tre) år på musikklinja ved en videregående skole, hvor han har piano som hovedinstrument. Der er han i sitt rette element, trives og får glimrende resultater. I går kom han hjem og fortalte noe som hadde funnet sted på skolen – et forhold […]

Musikk trenger man ikke laste ned

I en nettartikkel har Aftenbladet.no lagt ut en poll hvor de stiller leserne følgende spørsmål: Har du skrupler med å laste ned filmer og musikk ulovlig fra nettet? Til nå har 1603 stk. besvart dette, og 68 % av dem har svart nei, de har ingen skrupler med å gjøre det. (Bare 32 % har […]

En klar ærekrenkelse, spør du meg

Styret i Nei til EU nekter Vidar Kleppe å bli medlem i organisasjonen fordi de anser ham for å være en rasist. Styreleder Heming Olaussen stod frem og bekreftet dette på TV2-nyhetene i går kveld. Reporteren som intervjuet lederen, gjorde – som seg hør og bør når noen vifter med et såpass alvorlig personstempel; han […]

Rogaland – ikke en del av Norge?

Sist mandag ga regjeringen tilskudd på tilsammen 220,8 millioner kroner for 964 nye studentboliger rundt om i landet. For eksempel får Oslo 300 nye studentboliger, Trondheim 108, Bergen 100, Kristiansand 100, Ålesund 94, Harstad 55, og Drammen 50. De resterende 157 hyblene fordeles mellom Fredrikstad, Lillehammer, Gjøvik, Narvik, Haugesund og Førde. Den kommunen i Norge […]

Uredelig av ELIXIA

Treningssenterkjeden ELIXIA er for tiden veldig aktivt ute for å kapre flere kunder. Blant annet har de opprettet en provisorisk stand i kjøpesenteret Madla Amfi her i Stavanger, hvor de stanser – og vil prate med – forbipasserende. Kunder som meldte seg inn like over nyttår, ble lokket med følgende to fordeler: Ingen binding! Månedspris […]

Barnevern anno 2008

Den svenske gutten Morgan (16) var 13 år da barnevernet tok ham med på «en liten tur». Etter sigende skulle han få komme tilbake til skolen samme dag. Men der løy barnevernet til ham. Turen gikk nemlig til et hjem for kriminelle ungdommer – senere til et fremmed privathjem. «Turen» varte i 2-3 år. Et […]

Denne «misforståelsen» burde koste noen dyrt

I 1997 ble Birgitte Tengs’ fetter dømt til å betale oppreisningserstatning til foreldrene hennes. Året etter stadfestet Lagmannsretten denne domsavgjørelsen. Jeg husker ennå hvor merkelig jeg syntes det var. I den samme dommen ble fetteren nemlig frikjent for drapet på Birgitte Tengs. Hvordan i huleste kunne han da bli dømt til å betale oppreisningserstatning til […]

Lørdagsjazzen må nedlegges!

NB! Saken er oppdatert nov. -08: Jazz i Arkivet får bestå! På grunn av stivbeinte, nye skjenkeregler – innført av like stivbeint tenkende lokalpolitikere – må det tradisjonelle jazztilbudet på Arkivet i Stavanger legges ned. Arkivet ligger i kjelleren til puben Newsman. Lørdager mellom kl. 1400 og 1630 har profesjonelle- såvel som amatørjazzmusikere spilt og […]

Powered by WordPress