Innlegg med stikkordet ‘religion’

– Vær så mangfoldig du vil, bare ikke kristen

Artikkel i The Mail, søndag 17.04.2011

Jeg var nylig i London en tur. På flyet hjem fra Heathrow på søndag kikket jeg litt i avisen The Mail. I lederspalten tok de opp et tema som var nærmere presentert i en tosiders artikkel lengre fremme i avisen. Artikkelen omhandlet en pågående tvist mellom Colin Atkinson, en helt vanlig engelskmann, og hans arbeidsgiver. […]

«Burka gir tross alt frihet fra en annen type tvang»

Fremskrittspartiet har lagt fram et forslag i Stortinget om å forby bruk av heldekkende hodeplagg som niqab og burka i det offentlige rom. Dette «for å frigjøre kvinnene fra undertrykkelse og totalitære tanker», som Siv Jensen sa i sin tale til partiets landsstyre forrige lørdag. Noen stortingsrepresentanter gikk allerede da ut og tok til motmæle […]

Fokus på det som skiller – eller på det som forener?

I kommentarfeltet hos en kristen blogger ((Jeg velger å ikke oppgi noen lenke dit, da jeg ikke ønsker å påpeke noen person men bare selve problemstillingen som dette eksemplet reiser.)) har en gjestekommentator blant annet skrevet følgende betraktning: Sannheten er at alle religioner tilber den samme guden, men i forskjellige bilder og innpakninger. Til dette […]

Arnfinn Nordbø – et flott forbilde

Den nå bok-aktuelle Arnfinn Nordbø har deltatt i TV-debatter både i går og i dag. Jeg har tidligere sett bilde av ham i avisen, men har ikke sett og hørt ham snakke før. Og jeg må si at han har gjort et sterkt inntrykk på meg når jeg har sett ham på TV. For det […]

Høybråten har et poeng, men blander kortene

Okei, for en stakket stund skal jeg se bort ifra at jeg har ei høne å plukke med «røykelovens far», som han gjerne kalles. Jeg er nemlig tilbøyelig til å være litt enig med KrF-leder Dagfinn Høybråten når han i dag kommenterer Fremskrittspartiets syn på såkalt «snik-islamisering» – i Aftenbladet. Der påpeker han at FrP […]

Svar til Nicolas ang. «Ekteskap og religion»

I kommentarfeltet under blogginnlegget Ekteskap og religion har Nicolas (alias Ars Ethica) bedt meg om å forklare og begrunne nærmere hvorfor jeg mener at dagens definisjon av ekteskapsbegrepet ikke diskriminerer noen og derfor ikke trenger å gjøres kjønnsnøytral. Mitt svar ble så langt at jeg velger å poste det som en egen bloggpost her i […]

Powered by WordPress