Innlegg med stikkordet ‘advokater’

Programserien jeg bare må få med meg

Det som lett kan komme til å bli mitt yndingsprogram på TV, starter førstkommende torsdag. TV2 lanserer da en ny, norsk programserie med tittelen «Forsvarsadvokatene«: Dette gleder jeg meg til! Blant annet har TV2 – som første kanal i norsk historie – fått filme i rettssalen under svært dramatiske rettssaker. Jeg kommer til å sitte […]

Forståsegpåere illustrerer Staffs poeng forbilledlig

Til manges forargelse har Tor Erling Staff våget å knytte en nær sammenheng mellom 1) samfunnets ramaskrik og 2) graden av traumer som oppstår hos barn som har vært i kontakt med lommemannen. Svært mange, deriblant personer i såkalt viktige stillinger, har besvart dette ved å understreke at det er selve hendelsen i seg selv […]

Hvis Staff er en idiot, er også jeg det

I går mottok jeg denne SMS-meldingen fra en bekjent: Har du sett på nyhetene i det siste. Liker du fortsatt Tor E Staff. Idiot spør du meg. Jeg svarte: Det overrasker meg ikke å høre at du synes det. Poenget er ikke at jeg "liker" ham, men at jeg er mye enig i det han […]

NOKAS-dom og omdiskutert «kjendisrabatt»

Lagmannsretten har avsagt sin dom i NOKAS-saken. David Toskas forsvarer, Øystein Storvik, var blant dem som i går uttalte seg om dommen på TV2-programmet Tabloid. Den såkalte "kjendisrabatten" i forhold til straffeutmålingen var et hett tema, og advokat Storvik skulle forklare hvilke hensyn som ligger bak når retten gir Toska strafferabatt fordi han nå er […]

Kjent advokat i bresjen for «individets prøvingsrett»

Den såkalte prøvingsretten har til nå vært eksklusivt forbeholdt Høyesterett – da nærmere bestemt som den adgang eller myndighet Høyesterett har til å kjenne et stortingsvedtak ugyldig. Selv om det forsåvidt kunne tenkes å passe som definisjon også på andre slags overprøvinger av vedtak, har begrepet prøvingsrett såvidt jeg vet, ikke vært vanlig å benytte […]

Powered by WordPress