NOKAS-dom og omdiskutert «kjendisrabatt»

Lagmannsretten har avsagt sin dom i NOKAS-saken. David Toskas forsvarer, Øystein Storvik, var blant dem som i går uttalte seg om dommen på TV2-programmet Tabloid. Den såkalte "kjendisrabatten" i forhold til straffeutmålingen var et hett tema, og advokat Storvik skulle forklare hvilke hensyn som ligger bak når retten gir Toska strafferabatt fordi han nå er blitt så allment kjent. Jeg mener imidlertid at Storvik kom i skade for å forklare dette på en noe uheldig og klossete måte.

David Toskas nå svært så kjente identitet vil altså innebære en ulempe for ham som fri mann i fremtiden. Denne ulempen tas med i beregningen av straffen fordi den vil bebyrde ham etter at fengselsstraffen er ferdig sonet. En kan for eksempel tenke seg at det vil bli vanskelig for ham å få seg en jobb?

Storvik brukte derimot et utrolig dumt eksempel for å illustrere dette problemet: Han påpekte hvor vanskelig det ville bli for Toska å lykkes dersom han igjen skulle ville planlegge lignende kriminelle handlinger. Da ville han jo raskt blitt gjenkjent og avslørt!

Det er nok ikke alltid så lett å stå frem på direkte-TV og si noe lurt :D

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress