Sex som belønning?

I artikkelen Rydd vei for sex gir KK.no noen råd til par som lever sammen. Slik får du hjernen til å slappe av så du får overskudd og lyst på litt sengekos, skriver de, hvoretter de stiller opp fem punkter med tips. Under ett av disse punktene kan vi lese:

Sett opp en liten slagplan og samarbeid om å utføre diverse arbeidsopgaver som står for tur når dere kommer hjem. Det er dessuten mer spennende å gjøre huslige sysler dersom man vet at de vil belønnes mellom laknene etterpå.

Jeg reagerte på den siste setningen. Her gjør man samleie til en belønning for noe, nærmere bestemt for husarbeid. Bare tanken på et sånt opplegg gir meg en vond smak i munnen. Det høres ut som en slags omvendt prostitusjon, hvor tjenesten er husarbeid og betalingen gis i form av sex. Er dette i fullt alvor ment som råd til samlevende par?

For det første burde det være i begge parters interesse allerede i utgangspunktet å finne en arbeidsfordeling som begge kan leve med, som gjør begge tilfreds. Dette burde være en målsetning i seg selv, etter min mening – ikke bare noe man gjør for å få seg et samleie. Jeg synes folk tenker så rart noen ganger.

På samme måte mener jeg at også sex er verdt å finne en praksis på som er gjensidig tilfredsstillende. Sånt er viktig i et samliv, synes jeg. Å bruke sex som belønning eller valuta for husarbeid henger ikke på greip hos meg.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress