Fritt Ord-prisvinnerens hovedanliggende

Endelig har en avis gitt en nøktern analyse av hva det er Fritt Ord-prisvinner Nina Karin Monsen vil reise debatt om. Nei, det handler ikke om hvorvidt barn av lesbiske har en skade eller er handikappede, slik noen aviser ynder å fremstille det.

Stavanger Aftenblad har i dag en god lederartikkel (i papirutgaven såvel som på nett), som bidrar til å skille klinten fra hveten ved å rydde opp i problemstillingene. Her er et lite utdrag:

Spørsmålet er ikke om homofile skal få leve sammen på regulert og akseptert vis – det gjør de med partnerskapsloven, og homofilt samliv er i dag heldigvis fullt akseptert av et klart flertall i befolkningen.

Det er heller ikke spørsmål om homofile skal kunne oppdra barn eller ei. Det gjør mange av dem i dag, og det sikkert like godt som andre.

SPØRSMÅLET er hvilke normer staten skal fastsette ved lov: Skal ekteskapet som institusjon være en ramme for kjernefamilien – mor, far, barn – eller skal det være åpent for alle mulige konstellasjoner?

Er det en menneskerett å få barn? Skal den i så fall gå foran barnas rett til å vite hvem faren er? Og om homofile ønsker seg barn, skal det være statens oppgave å hjelpe dem til det?

Slike spørsmål bør kunne diskuteres uten at de blir avvist som «gufs fra fortiden».

Løp og les resten! – HER.

 

Relaterte poster:

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress