Innlegg med stikkordet ‘barnevern’

Kjent advokat i bresjen for «individets prøvingsrett»

Den såkalte prøvingsretten har til nå vært eksklusivt forbeholdt Høyesterett – da nærmere bestemt som den adgang eller myndighet Høyesterett har til å kjenne et stortingsvedtak ugyldig. Selv om det forsåvidt kunne tenkes å passe som definisjon også på andre slags overprøvinger av vedtak, har begrepet prøvingsrett såvidt jeg vet, ikke vært vanlig å benytte […]

Barnevern – et tema som engasjerer

I den senere tid er det blitt postet endel meningsutvekslinger om barnevernet i flere norske blogger. Jeg har fått inntrykk av at barnevern er et tema som ganske mange mener noe om. Og ikke bare det; Hva enten meningene går den ene eller den andre veien, registrerer jeg at endel gir uttrykk for nokså bestemte […]

Powered by WordPress