Stavefeil på stavefeil på stavefeil

Siedn jeg er så opsokrempm på skvirefiel gelenret, tetkne jeg at jeg lkie grenje knune vie en hel bogglpsot til silke. Var dtete vaseknilg å lese, foserretn? Du sknejønr, frosnking vsier at det ikke splielr neon sælirg rlole i hivekln rekekføgle botksaneve i et ord palsreses, så legne den frøtse og den stise boastkevn såtr rikitg plarsest (elelr var det de 2 føstre og sitse det glajdt? Heksur ikke, men noe av dtete verkir jo ltit veirnt å frotså, sneys jeg).

Jeg tror snanelig jeg må orvestete den sitse der, asltå:
«Husker ikke, men noe av dette virker jo litt vrient å forstå, synes jeg.»

At "heksur" skulle være "husker", og at "veirnt" skulle være "vrient", det oppfatter man ikke i farten, vel? Eller hva med "opsokrempm"? Hvor lett kan det assosieres med ordet "oppmerksom", egentlig? For ikke å snakke om "lkie grenje", som altså var ment å være "like gjerne".

Hmmmm… Lurer på om det ikke var de 2 første og siste bokstavene som burde stå riktig, jeg. Hvis noen husker hvordan den regelen var—eller enda bedre; vet hvor den aktuelle forskningsartikkelen er å finne (jeg fant den ikke på nettet)—ville jeg satt pris på det om de kunne rope ut.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress