Hva så? Han stod jo opp igjen!

Om de er seriøst eller humoristisk ment, er det alltid godt å se eksempler på at frimodige, kontroversielle ytringer om religion og religiøse profeter får publiseres fritt. På Stavanger Aftenblads debatt-nettside Si din mening har en debattant skrevet følgende om Jesus som ga sitt liv på korset:

Det er jo ikke særlig imponerende, syns jeg, å ofre sitt liv for en god sak når man kan bli levende igjen et par dager ettrpå.

(Kilde)

Jeg vet ikke om vedkommende har et poeng, men jeg måtte le da jeg leste det. Det var jo godt sagt, om ikke annet.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress