Fint at ambulansesjåføren har ombestemt seg

– Alle kan gjøre feil, lyder omkvedet fra endel bloggere nå som de har lest hva Kjetil S. Østli har skrevet om ambulansesjåfør Erik Schjenken i Aftenposten. Jeg formoder at ordet «feil» er ment å henspeile på at Schjenken og hans kollega forlot hodeskadde Ali Farah i Sofienbergparken uten å ta ham med i ambulansen.

Jo, alle kan gjøre feil, men i dette tilfellet var det ikke en feil saken gjaldt. Ifølge ambulansefolkenes egen forklaring en tid etter hendelsen i august i fjor, begikk de slett ingen feil. Nei, det fikk «være grenser for hva vi skal finne oss i», mente de to ifølge de tre største avisene Dagbladet, Aftenposten og VG. Og slik loggen av deres samtale med AMK-operatøren avslørte; dette mente de uavhengig av hvor stor Ali Farahs hodeskade var:

Han skal ikke vi ha i bilen. Når han miger meg på beina, der går grensa, uansett hvor hardt slag og tenna hans har gått.

I sin nylige kronikk i Aftenposten prøver Kjetil S. Østli å gjøre et poeng ut av at sjåførene der og da ikke forstod omfanget av Alis hodeskade. Men den går altså ikke, Østli. Om slaget mot hodet var aldri så kraftig, så var deres toleransegrense nådd, som de selv sa ifølge AMK-loggen. Dessuten fikk vi vite at:

Selv etter å ha blitt konfrontert med Ali Farahs alvorlige tilstand lenge etter hendelsen, sier en av ambulansesjåførene at han ikke ville handlet annerledes.

Medmindre man omskriver historien, kan ingenting i ettertid redusere deres handling til «en feil». En feil er noe man anser som galt, i det minste – og gjerne også gjør sitt for å rette opp. En feil er ikke noe man forsvarer og ønsker å gjenta om igjen.

At den ene ambulansesjåføren ombestemte seg 8 måneder senere og skrev dette i Aftenposten, er så sin sak:

Vi gjorde en feil i Sofienbergparken den 6. august i fjor. Vi gjorde en feil fordi vi tolket Alis urinering som en viljestyrt, provoserende handling, ikke fordi vi hadde rasistiske eller diskriminerende motiver.

Det er jo lov å ombestemme seg, for all del, og det er fint at han har gjort det, for så vil han ikke gjenta samme handling i andre saker i fremtiden. Men det endrer ikke denne sakens fakta: I Ali Farah-saken var det «alle andre» som betraktet ambulansefolkenes handling som en feil. Selv tilbakeviste de dette, og det må de i ettertid bare stå inne for.

signatur

Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress