Innlegg med stikkordet ‘juss’

Totalforbud mot privat fyrverkeri?

For å tenke høyt her: Hva med å spesifisere hva slags håndtering av nyttårsraketter som skal være straffbart, heller enn å innføre et generelt forbud? Som regel er det jo flere vitner til slike ugjerninger, slik at det neppe blir noe problem å identifisere gjerningspersonene. Kanskje har vi rett og slett ikke nok fengselsplasser, slik […]

Likningskontoret forventer at du tar bilen under armen

En venn av meg hadde en periode to jobber. Foruten hans faste heltidsjobb på dagtid, jobbet han deltid som klubbvert på en av byens nattklubber (forøvrig den samme nattklubben hvor jeg også jobbet). Min venn var avhengig av å benytte egen bil på jobb, i tillegg også som transportmiddel til og fra deltidsjobben. Det siste […]

Si meg, kan ikke justisministeren elementær juss?!

I saken om kjønnslemlestelse foreslår en jordmor at Norge følger Søndre Nordstrand helsestasjon sitt eksempel, og innfører en ordning med skriftlige kontrakter for de aktuelle innvandrerforeldrene. Som jeg nevnte i forrige post, anmoder denne helsestasjonen foreldre som skal reise på ferie til opprinnelseslandet, om å skrive under på en erklæring om at de ikke skal […]

Om kjønnslemlestelse, fengsel og passnekt

Takket være sine foreldre blir norsk-somaliske jenter omskåret i stor skala. Norsk rett er klar: I likhet med selve utførelsen av-, er også medvirkning til slik kjønnslemlestelse, straffbart for alle som bor i Norge, også dersom omskjæringen foretas i utlandet. Innvandrerforeldre som tar døtrene sine med til sitt tidligere hjemland og får dem omskåret, risikerer […]

Seksuell utnyttelse eller gjensidig glede?

Dette blir en kontroversiell post, men det får så være. Det jeg nå skal si, er min oppriktige mening. For 4 år siden ble en voksen kvinne gravid med en 14 år gammel gutt. Nå er hun dømt til fengsel for det seksuelle forholdet, siden han var såkalt mindreårig. Hun er med andre ord kjent […]

Oppskrift på ny samlivs- og adopsjonslovgivning

Slik får man en vinn-vinn-situasjon ved lovgivningen om formaliserte samliv mellom to mennesker, og om adopsjon: Ekteskapsloven og partnerskapsloven erstattes med 1 ny felleslov, som gjelder både ektefeller og registrerte partnere. Loven kan for eksempel hete Lov om formelt innstiftet samliv. Formalisert, tokjønnet samliv defineres fremdeles som ekteskap. Formalisert, likekjønnet samliv defineres fremdeles som registrert […]

NOKAS-dom og omdiskutert «kjendisrabatt»

Lagmannsretten har avsagt sin dom i NOKAS-saken. David Toskas forsvarer, Øystein Storvik, var blant dem som i går uttalte seg om dommen på TV2-programmet Tabloid. Den såkalte "kjendisrabatten" i forhold til straffeutmålingen var et hett tema, og advokat Storvik skulle forklare hvilke hensyn som ligger bak når retten gir Toska strafferabatt fordi han nå er […]

Sagt om lovlydighet og ondskap

I boken "Folkefiende? – 70 år med Staff" skriver Einar Øverenget følgende: Hver gang vi begrunner en handling ved simpelthen å påpeke at den er lovlig, kommer vi i kontakt med ondskapens kilde.  

Utilbørlig praksis blant gullsmeder

Har du noen gang vært innom en gullsmed og vekslet inn noen gamle gullringer? Da har du kanskje opplevd at de tar gullet ditt med seg til et lukket bakrom, før de så kommer ut og forteller deg hva det er verdt. Etter å ha hatt en ganske ubehagelig erfaring ser jeg det betimelig å […]

Det gjelder å vite hva du har betalt for

På et kjøpesenter står vi og ser på menyen til Cafe’en. Det er store fargebilder av hver rett. Vi bestemmer oss for å spise "Ribbemiddag", som ser deilig ut med både medisterkake og julepølse på tallerkenen i tillegg til ribba. Vi betaler "Ribbemiddag" i kassen og viser kvitteringen ved disken hvor maten utleveres. På vei […]

Powered by WordPress