Innlegg med stikkordet ‘ord og språk’

Ny type budsjett bare for hekser?

Det går raskt for seg i redaksjonen til Trønder-Avisas nettside om dagen, skjønner jeg. Det gir seg av og til morsomme utslag når stressede fingre løper over tastaturet. Se bare nyheten om at helsebudsjettet for midt-Norge er vedtatt (klikk på bildet for større kopi). Oppdatering: T-A har rettet feilen :p

Tvilsomme oversettelser i tekstingen på TV

Your body is filled with Marshmallows. Kroppen din er fylt med marsipan. Who’s up for ham? Hvem vil ha syltetøy? Mr. Clark doesn’t play. Mr. Clark har ikke forandret seg. You are not inferior. Dere er kanskje udugelige. Please don’t swallow your pride. Vær ikke stolte.   Må jeg få lov å korrigere: Your body […]

Språkvett? Hvilket språkvett?

«En leservennlig periode har sjelden mer enn 20-25 ord», heter det under språkvettregel nr. 1: Det er ingen skam å sette punktum. Nylig kom jeg over en herlig setning i en blogg. Den består av hele 163 ord. Ett hundre og sekstitre! Dette må vel være en rekord av noe slag? Jeg har aldri noensinne […]

Ubegrunnet diskvalifisering av registrert partnerskap

Ideen om å fjerne den begrepsmessige distinksjonen mellom enkjønnet og tokjønnet formalisert samliv har tilsynelatende endel tilhengere og ivrige pådrivere. Til å berøre såpass mange, slik beslutningen om å kjønnsnøytralisere ekteskapet vil gjøre, må jeg imidlertid si at debatten som pågår i forkant, lider av påfallende mange hull i resonnementene som fremføres. I stedet for […]

Og hva tjener så skrivehjelperne i DN og Dagbladet?

I går publiserte Dagens Næringsliv en artikkel om at "vaskehjelper får 547 000 i årslønn". Enkelte som skriver for avisen, er formodentlig ikke kjent med yrkesbetegnelsen renholder? Det kan ihvertfall se slik ut, siden det lemfeldige ordvalget «vaskehjelper» ikke bare figurerer i overskriften, men benyttes konsekvent i artikkelen. Jeg kan ikke si jeg er videre […]

«Ekteskap» – ikke et kjønnsnøytralt begrep

Da jeg giftet meg, var legaldefinisjonen av "ekteskap" et "formalisert samliv mellom en kvinne og en mann". Slik er det imidlertid fremdeles, det vil si – iallefall inntil videre. For nå drøftes og diskuteres det i regjering og storting hvorvidt ordet "ekteskap" skal vedtas å bety noe annet, nærmere bestemt et "formalisert samliv mellom to […]

Powered by WordPress