Hvorfor blogger ikke kvinner også om vold mot menn?

Voldtekt er etter mitt skjønn ikke et kjønnsrolle-anliggende. Det faller snarere inn under volds- og overgrepsproblematikk.

Hva jeg derfor anser mer påfallende enn at menn ikke blogger om voldtekt, er at de feminister som gjør det, ikke også blogger om den grove volden mange menn blir utsatt for.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress