– Vis meg din overvekt, og jeg skal si deg hvem du er!

Aller først en presisering: Overskriften er ikke et direkte sitat, men min gjengivelse av det jeg oppfatter som å være essensen i Kari Jaquessons budskap.

Her forleden kommenterte jeg under Sissels post Ta ansvar da!, hvor hun anbefaler en bloggpost av Kari Jaquesson. Sissel ga uttrykk for at hun personlig får allergiske reaksjoner over mennesker som klager dag ut og dag inn, som år ut og år inn sitter og klager over det samme uten egentlig å ha noen grunn. Dette sa jeg meg enig i. Samtidig tillot jeg meg å legge til en sidebemerkning vedrørende Jaquesson. Min kommentar lød slik:

Jeg for min del får utslett både av sånne folk og av Kari Jaquesson.
Nei takk, ingen deler? :p

Etter anmodning om det, presiserte jeg så hva det er ved "fitness-guruen" jeg reagerer på:

Kari Jaquesson misliker jeg for måten hun oppfører seg på overfor folk med spiseforstyrrelser. Hun har den samme forenklede filosofien og bråkjekke holdningen uansett hvem det gjelder: Det er bare å "ta seg sammen" og være disiplinert! er mantraet hennes. Toskete.

Jeg registrerer at Kari Jaquesson nå selv har kommet inn, og at hun erklærer seg uforstående til det som "den personen" påpekte ang. hennes holdning til folk med spiseforstyrrelser:

Hei! Takk for at du har anbefalt posten min! Det kuleste er at det setter i gang debatt. […]
MEN EN TING som en skriver her hos deg skjønner jeg ikke:
Jeg kan ikke huske å ha uttalt meg offentlig om spiseforstyrrelser så jeg vet ikke hva den personen henviser til? Forenkler? Har da aldri sagt noe om å "ta seg sammen"??? Skulle gjerne likt å vite hvor dette kommer fra?

Det er påfallende at hun spør Sissel om hva "den personen"s påstand er basert på, istedenfor å rette spørsmålet til vedkommende selv (nemlig meg, Laila, som jo slett ikke var anonym). Jeg innrømmer at mitt allerede negative inntrykk av Kari Jaquesson derved fikk nok et aspekt ved seg. Ikke nok med at hun i serien Slankekrigen – ansikt til ansikt med en svært overvektig og gråtende mann med en tydelig BED-lidelse – stemplet ham som en feig "quitter" på TV. Men straks hun her følte seg selv utfordret (av det jeg skrev), ble hun plutselig mindre tøff i trynet og vek unna en direkte konfrontasjon med "utfordreren".

Kari Jaquesson, siden du så "gjerne skulle likt å vite" hva denne personen (jeg) henspeilet på, regner jeg med at denne posten kan være til hjelp i så måte. For å unngå at Sissels kommentarfelt sporer helt av fra temaet hun tok opp, velger jeg nemlig å respondere her.

Altså, hør: Da du i din iver etter å vinne teamleder-konkurransen på Slankekrigen, yndet å kalle A. M. en "quitter", var det ikke først og fremst ham men deg selv du presenterte, bare til opplysning. Du bruker sykelig overvektige mennesker med en åpenbar spiseforstyrrelse til å fremheve din egen fortreffelighet istedenfor å innse hvor privilegert du i realiteten er. Jeg håper at du en dag revurderer den bråkjekke holdningen din overfor folk med virkelige problemer. At mannen ga etter for din psykiske manipulering og etterhvert tok av masse vekt, legitimerer på ingen måte din holdning overfor ham, slik jeg ser det.

I din kommentar hos Sissel sier du at man ER kroppen sin, den er ikke noe man HAR. Og du legger til at hvem man vil være, er opp til en selv (underforstått: kroppen forteller hvem man velger å være som menneske). Med det bekrefter du hvor overfladisk du forholder deg til mennesker. Du evner ikke å se forbi det ytre, men identifiserer selvet til en person med hans/hennes fysiske kropp.

Til din orientering er kroppen nettopp noe man HAR. I seg selv ER man en bevissthet (eller sjel, om du vil). Du har tilgode å oppdage den vesentlige forskjellen mellom self image og body image (for å låne Dr. Phil’s benevnelser). Og det er leit, Kari Jaquesson, med tanke på at du jobber som coach for mange, deriblant endel som sliter med ulike (m. a. psykosomatiske) lidelser.

Om jeg selv har overvekt? Ja, etter din standard så har jeg helt sikkert mye av det. Men like sikkert er det at den dagen jeg skulle ville endre min kroppsfasong, så vil jeg garantert ikke søke til deg for verken veiledning eller inspirasjon.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress