Asylsøkere og liksom-asylsøkere

Ordet asyl har følgende synonymer: Herberge, hjem, sykehus, fristed, havn, sanktuarium, tilfluktssted, ly. En asylsøker er en person som har rømt fra et krigsområde, terrorvelde eller lignende farlige forhold, og som søker trygghet og fred, for eksempel her i Norge.

Ikke dermed sagt at alle med offisiell "asylsøker"-status virkelig ønsker å leve trygt og fredelig. På norske asylmottak er trusler, vold og livsfarlige situasjoner helt vanlig, forteller ansatte. Endel asylsøkere har altså helt andre hensikter når de kommer hit, enn å ville leve i fred med sine medmennesker.

Vi burde begynne å skille klinten fra hveten, synes jeg. Send liksom-asylsøkere tilbake dit de kom fra, hvor de kan leve ut sin trang til voldsutøvelse og drap sammen med sine likesinnede. Så lar vi de ekte asylsøkerne få bli. Asylmottakene kunne jo tjene som en syretest i så måte.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress