Poppe popkorn med mobiltelefoner!

Her er et lite videoklipp dedikert til dem som går rundt og holder microbøl… eh, jeg mener mobiltelefonen mot øret hele dagen.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress