Misbruker sykemeldinger som pressmiddel

I disse dager kan man lese endel i lokalavisene om at barnevernet i Rogaland er i krise. Krisen betegnes som akutt, og den handler dels om mangel på tilbud til barn som må plasseres utenfor hjemmet, dels om at barnevernsbarn med store atferdsproblemer kombinert med rus/kriminalitet står i fare for å miste tilbudet sitt her i fylket.

I en artikkel publisert i dag, beskriver Stavanger Aftenblad nærmere hva som er årsaken til denne mangelen på akuttplasser. Det viser seg å bunne i en personalkonflikt. Og dette fant jeg var interessant lesning:

Årsaken til mangelen på akuttplasser er en personalkonflikt etter innføringen av en ny turnus. Kort sagt har de ansatte i Rogaland jobbet for lange vakter, og turnusen skal nå gjøres lovlig.

Men ansatte vil beholde den gamle, ulovlige turnusen av hensyn til barna.

I protest har mange sykemeldt seg, og flere har sagt opp.

Løsningen på den akutte krisen er å få folk tilbake på jobb, så lokale akuttinstitusjoner kan ta inn barn.

Å sykemelde seg bare i protest, kan man gjøre det og nå? Hva er det de sier til sin lege da, mon tro?

– Du, jeg vil protestere mot det som skjer på jobben, jeg, og da håper jeg du går med på å gi meg en lengre sykemelding jeg kan bruke som pressmiddel.

Nei, jeg forsøker ikke å tøyse det vekk. For det må enten være slik at legene deres gir ut falske sykemeldinger bevisst, eller så blir legene løyet for og lurt trill rundt av disse «pasientene». I begge tilfelle er det lovstridig, det som skjer. Men når har vel dét interessert barnevernsfolk…

Syke er de ihvertfall ikke. Aftenbladet har riktignok gjengitt saker feil før ((Se eksempel her )), men i dette tilfellet er det åpenbart riktig at mange barnevernsansatte har sykemeldt seg i protest. Bufetats områdeleder Kirsten Øgrey Tønnesen sier nemlig rett ut at:

— Det handler om å spørre hver enkelt om hva som skal til for at en skal komme tilbake på jobb.

Normalt er det det at den sykemeldte blir frisk, som må til, men her bekrefter altså lederen – om enn indirekte – at friske ansatte (mis)bruker sykemeldingene som et forhandlings- eller pressmiddel i denne konflikten.

Jeg er forsåvidt ikke overrasket, for vi har jo hørt det mange ganger før: Når barnevernsfolk ikke når frem med sine synspunkter eller krav på lovlig vis, tyr de gjerne til ulovlige maktmidler for å få sin vilje.

Kunne de bare for en gangs skyld la være å unnskylde seg med at de gjør det «for barnas beste», i det minste. Men nei, da. Som det fremgår av avisartikkelen, er det angivelig nettopp «av hensyn til barna» at de har valgt som de har gjort – og dermed altså forårsaket den akutte krisesituasjonen for barnevernsbarn i fylket.

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress