Er nakenbilder av deg og meg mindre uanstendig?

Etter terrorforsøket på et fly mellom Amsterdam og Detroit i julen, har man nå planer om å skjerpe sikkerhetstiltakene ved flere av de største flyplassene i Europa. Som et ledd i dette vil man installere nye spesialkameraer som gjør at man kan se gjennom flypassasjerenes klær. På den måten vil man kunne avdekke om noen har gjemt en bombe eller andre skumle objekter innunder klærne.

Slike apparater viser tilnærmet nakenbilder av passasjerene på en dataskjerm, skriver dagbladet.no. Etter dette bildet å dømme, minner det strengt tatt mer om en silhuett, etter min mening (en slags «grå alien silhuett», som en leser/debattant så treffende har formulert det).

Ikke alle er imidlertid enige om hvilken valør slike bilder kan sies å ha. Terri Dowty i organisasjonen Action for Rights of Children mener at det vil være uanstendig å scanne barn som går gjennom sikkerhetskontrollen. Ja, hun går endog så langt som å hevde at det bryter mot en britisk lov som forbyr produksjon av uanstendige barnebilder. Nå kan ikke jeg skjønne hva som skulle være så uanstendig med slike grå «alien-silhuetter» at det gjør noe, men i byen Manchester har Dowtys utspill faktisk resultert i et vedtak om at barn og unge under 18 år ikke skal scannes. Tydeligvis er det flere enn Dowty som ser noe pornografisk ved slik kroppsscanning.

Det forstår ikke jeg, som sagt, men greit nok. Det jeg har større problemer med å forstå, er hva som i så fall gjør scannede bilder av barn mer uanstendige og pornografiske enn den voksne utgaven?

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress