– Vær så mangfoldig du vil, bare ikke kristen

Artikkel i The Mail, søndag 17.04.2011

Jeg var nylig i London en tur. På flyet hjem fra Heathrow på søndag kikket jeg litt i avisen The Mail. I lederspalten tok de opp et tema som var nærmere presentert i en tosiders artikkel lengre fremme i avisen.

Søndagens leder i The Mail

Artikkelen omhandlet en pågående tvist mellom Colin Atkinson, en helt vanlig engelskmann, og hans arbeidsgiver. Saken er ganske oppsiktsvekkende, men langt fra enestående. Den reiser en problemstilling som er mer aktuell i tiden enn den er unik for denne saken.

64 år gamle Colin Atkinson bruker firmabil i sin jobb som elektriker for Wakefield and District Housing (WDH). På dashboardet i bilen har han festet et kors laget av palmeblader. Korset representerer hans kristne tro, som ifølge ham selv er en viktig del av den han er.

Colin Atkinson ved sin firmabil

Atkinson har hatt korset på dashboardet i årevis. Nå forlanger imidlertid WDH, arbeidsgiveren, at Atkinson fjerner korset, idet de argumenterer med at «folk kan komme til å tro at vi er en kristen organisasjon». Dessuten kan korset virke støtende på folk med andre religioner, mener de. Firmaets equality and diversity manager skal ha uttalt følgende:

WDH has a stance of neutrality. We now have different faiths, new emerging cultures. We have to be respectful of all views and beliefs.

Fine ord. Firmaet ønsker angivelig å være nøytralt i forhold til livssyn o.l.. Ansatte må gjerne vise sin tilhørighet til en religion – bare de gjør det diskret, uttales det. Og Atkinsons kors på dashboardet er altså ikke diskret nok, har de funnet ut.

Artikkel i The Mail, søndag 17.04.2011

I et møte med lederen for likhet og mangfold i WDH prøvde Atkinsons fagforeningsrepresentant, Terry Cunliffe, å få svar på hva som ville være en diskret måte for ansatte å vise sin religiøse tro på. I sin kommentar til dette brukte lederen som eksempel at firmaet kunne tilby ekstra stofflengder i selskapets offisielle farger, «for ansatte som ønsket å ha en annerledes stil på uniformen». Dette fikk fagforeningsrepresentanten til å lure: Var det slik at en muslimsk kvinne iført burka, for eksempel, ville være å anse som diskret? Til dette svarte WDH-lederen:

If they could do their job effectively, then yes.

Men en burka i selskapets offisielle farger, ville den være å betrakte som diskret?, spurte Collins.
Svaret var igjen:

Yes, it would be.

Da så. Dette mener altså et firma som sier det er viktig for dem å fremstå som «nøytrale». Colin Atkinsons palmeblad-kors ble imidlertid for mye.

WDH, som ellers liker å forfekte at de fremmer både mangfold og likhet, har allerede arrangert en rekke «mangfoldsdager» for sine ansatte og innleide. Etter sigende har de som mål å influere til at inkludering og mangfold blir en faststøpt del av «all policies, processes and procedures» i firmaet – for å sikre at alle ansatte kan få brukt sitt potensial maksimalt, som det heter.

Uheldigvis for herr Atkinson så er det kristen han er og ikke muslim eller noe annet. Nå opplever han seg diskriminert og satt «på tiltalebenken» for sin tro. WDH står nemlig hardt på sitt og har til og med gått så langt at de nå har gitt ham et ultimatum: Enten fjerner han korset, eller så vil det bli en disiplinærsak av det. I sistnevnte fall vil Atkinson kunne bli beskyldt for å ha utvist «gross misconduct» ved ikke å etterkomme det de anser å være en «rimelig anmodning fra ledelsen». Da vil han følgelig kunne bli oppsagt på flekken.

Avisens leder oppsummerte saken med blant annet den treffende overskriften Be as diverse as you like, but not Christian. Ja, sånn er verden blitt. Kristne blir ofte utstøtt fra det mangfoldet man snakker så fint om. Som sagt er denne saken langt fra enestående. The Mail skriver:

The smiley slogan of our vast public sector is ‘Equality and Diversity’. At first sight, it seems hard to object to such aims. Who would favour inequality and intolerance?

But things are not always as they seem, and words do not always mean what they appear to. For it is under this very motto that a strange and disturbing campaign against the Christian faith has recently burst into the open.

A teacher, a registrar, a nurse, an airline worker, guest-house owners and would-be foster parents have all fallen foul of it, not to mention numerous preachers. And now we have the case of Colin Atkinson, an electrician who displays an eight-inch palm cross on the dashboard of his employer’s van. In each of these cases it is clear that Christianity alone has been selected for this treatment.

Er kristne blitt den nye tids «spedalske» i samfunnet?

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress