Innlegg med stikkordet ‘juss’

Å begrave et lik regnes som drap

En 37 år gammel mann skal i en telefonsamtale ha sagt følgende til en kommunal barnevernsleder: – Når du er dau, skal jeg stappe deg i jorden. Dette ifølge Aftenbladet.no. Barnevernslederen på sin side skal ha oppfattet dette utsagnet som en drapstrussel og bragt saken til retten. Jæren Tingrett har nå sagt seg enig og […]

All slags homodiskriminering vil nå opphøre

Gladnyheten i overskriften kommer fra Arbeiderparti-hold. Nå som bioteknologiloven snart vil bli endret, vil også lesbiske par få adgang til assistert befruktning. Hvilken betydning vil så dette få for våre "skeive"? Saksordfører Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet har store vyer i så måte. Hun forventer intet mindre enn hva jeg vil kalle en magisk effekt […]

Er bare reklameskilter trafikkfarlige?

Reklameplakater langs veien er trafikkfarlige, sies det. De tar bilførernes oppmerksomhet vekk fra bilkjøringen. Derfor har man nedlagt forbud mot slike. Dette skiltet, derimot, er tydeligvis fullt tillatt: Altså regnes det ikke som trafikkfarlig. Er det kanskje ikke meningen at man skal lese informasjonen på det neongule skiltet når man kjører forbi? Er det ikke […]

Nei, Aftenbladet, han truet ikke!

Noen ganger ynder aviser og journalister å leke overdommere, gjerne på individers bekostning. Det mener jeg de burde holde seg for gode til. Stavanger Tingrett har avsagt dom i en erstatningssak mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver. Førstnevnte mente seg ugyldig oppsagt og fikk medhold. Retten tilkjente ham en erstatning på kr. 91 510,-. Kort fortalt […]

Hva er de optimale vilkår for oss som barn?

NB: Innlegget er oppdatert 22/3-08 (Gå direkte). Kan man som nyfødt egentlig få en bedre start på livet?, spør Heidi Helene Sveen (HHS) i sitt innlegg Velkommen til et humant samfunn. Med det sikter hun til et scenario hvor en babys ankomst til denne verden er både ønsket og planlagt. Sånn umiddelbart lar det seg […]

Presidentkandidaten jeg ville ha stemt på

For tiden drives det knallhard presidentvalgkamp i USA. I den forbindelse har demokratenes kandidat Hillary Clinton fått laget en video som man antar vil kunne ha en viss påvirkning på velgerne. Budskapet i videoen går på at Clinton allerede kjenner verdens ledere, noe som bør være betryggende for den enkelte amerikaner å vite når det […]

Sak om røkt kjøtt bør ankes til Strassbourg

Ettersom sigaretten har vært min faste følgesvenn i over 20 år, regner jeg meg forlengst blant røykens venner. Da snakker vi uoffisielt, vel å merke. Over 2500 personer har nemlig tatt steget enda lengre og tegnet medlemsskap i RV, altså Røykens Venner. Organisasjonen ble stiftet i forbindelse med at røykeloven trådte i kraft i juni […]

NRK ynder å fremstille barnevernet som avmektige

Sist mandag hadde NRK-programmet Puls et innslag om barnevern. Der ble barnevernet fremstilt som å være mer hjelpeløse og avmektige enn kanskje folk tror. Idet jeg hevder at Puls-redaksjonen innlot seg på en total ansvarsforskyvning, vil jeg med denne posten rette kritikk mot NRK – for den skjeve fremstillingen såvel som for det dårlige journalistiske […]

Hvis Staff er en idiot, er også jeg det

I går mottok jeg denne SMS-meldingen fra en bekjent: Har du sett på nyhetene i det siste. Liker du fortsatt Tor E Staff. Idiot spør du meg. Jeg svarte: Det overrasker meg ikke å høre at du synes det. Poenget er ikke at jeg "liker" ham, men at jeg er mye enig i det han […]

Ingen ser Storebror

Da jeg i natt skrev under oppropet Nei til EUs datalagringsdirektiv, var jeg nummer syv hundre på lista. I skrivende stund er antallet underskrifter tredoblet. For å oppsummere hva saken dreier seg om, kort og greit, siterer jeg fra Stein Egil Omlands artikkel I all stillhet blir vi Øst-Tyskland i Stavanger Aftenblad: I løpet av […]

Powered by WordPress