Et flygel trenger også vedlikehold

Vi har hatt besøk av pianotekniker, og jeg har fotografert gjennom hele den 2 dager lange prosessen hans med å justere mekanikken i flygelet vårt. Først tok han ut hele innmaten og la den oppå spisebordet:

flygel-innmat
Her justeres hvordan hver enkelt av de 88 hammerne «oppfører seg» når man trykker ned deres respektive tangenter. Dette var en nokså omstendelig, pirkete og langvarig jobb.

flygelhulrom
Hulrommet hvor innmaten med tangentene, hammerne og all mekanikken har sittet.

Tangentene sank litt for dypt ned når man spilte på dem. En slik unødvendig dybdebevegelse er bare bortkastet energibruk, og kan på sikt dessuten medføre belastningssmerter i hender og fingre.
Løsning: Heve bunnpunktet under alle tangentene.

undertangentene1
Støttefilten under tangentene tas først av for å kunne …

undertangentene2
… legge ekstra pappskiver nedenunder. Disse vil hindre tangentene i å kunne trykkes så langt ned som tidligere.

stikkehammere
Enkelte av hammerne gir en for skarp og kortvarig klang, så de får seg noen nålestikk for å myke dem opp litt.

stemming
Til slutt blir flygelet stemt.

Her er en liten videosnutt med sammenligning av hvordan flygelet lød henholdsvis før og etter overhalingen. Den innebygde mikrofonen i videokameraet er jo ikke av noen særlig god kvalitet, men man kan likevel få et inntrykk av forskjellen:

 

 

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress