– Hvor er du, lille venn?

Hund mistet

Mon tro om dusøren er like stor…

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress